10 IULIE, 2018, ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL

10 IULIE, 2018, ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL

100
DISTRIBUIȚI

 

În conformitate cu prevederile art.16 alin. (1) şi (5) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, pct.26 al Regulamentului de funcţionare a Consiliului orăşenesc Străşeni, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr.5/01 din 12 decembrie 2007, emit prezenta DISPOZIŢIE:

 

 

 1. Se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul municipal pe data de 10 iulie 2018, ora 15.00  în incinta Primăriei mun. Străşeni (sala de ședințe).

 

 1. Se propune următoarea ordine de zi:
 2.   Cu privire la corelarea bugetului mun. Strășeni pentru anul 2018

Raportor               – Casian  Valentina, primar

 1.        Cu privire la modificarea  bugetului mun. Străşeni și alocarea mijloacelor financiare

Raportor               – Casian Valentina, primar

 1. Cu privire la acordarea de scutiri la plata taxei pentru întreținerea copiilor în instituțiile de învățămînt preșcolar

Raportor               – Rodideal Tatiana, specialist pentru planificare

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren ocupat de grădini

Raportor               – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1.    Cu privire la  vînzarea surplusului de suprafață a terenului

Raportor                 -Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea     regimului  funciar

 1.       Cu privire la stabilirea plății pentru folosirea terenului

Raportor                -Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea regimului  funciar

 1.      Cu privire la modificarea planurilor cadastrale și aprobarea planurilor geometrice

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea regimului  funciar

 1.        Cu privire la transmiterea în proprietate a lotului de pe lângă casă

Raportor             –  Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea regimului   funciar

 

 

 1. Cu privire la includerea terenurilor în lista bunurilor pasibile de privatizare şi expunerea lor la licitaţie publică cu strigare

Raportor               – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea regimului  funciar

 1.       Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică a UAT mun. Strășeni

Raportor            – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1.          Cu privire la rezilierea contractului de locațiune

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea regimului  funciar

 1. Cu privire la declararea dreptului de proprietate  a UAT mun. Strășeni a terenurilor din domeniul privat

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1.    Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet. Furdui Oleg

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1.     Cu privire la examinarea cererii cet. Roșca Pavel

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1.    Cu privire la examinarea cererii cet. Paladi Gheorghe

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1.   Cu privire la atribuirea lotului de teren pentru construcția  casei de locuit

Raportor                – Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea

regimului funciar

 1.     Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului municipal în instanța de judecată

Raportor               – Casian Valentina, primar

 1.     Cu privire la solicitarea unui credit de la Filiala Strășeni BC „Moldindconbanc”

Raportor                 – Casian Valentina, primar

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal nr.4/36 din 31 mai 2018

Raportor                 – Casian Valentina, primar

 

III. Prevederile dispoziţiei să se aducă la cunoştinţă publică.

 

 

 

Primar,                                   Valentina Casian