20 MLN. LEI PENTRU COLEGIUL DE INGINERIE DIN ORAŞUL STRĂŞENI

20 MLN. LEI PENTRU COLEGIUL DE INGINERIE DIN ORAŞUL STRĂŞENI

478
DISTRIBUIȚI

Din sursele bugetului de Stat, pentru anul 2017 au fost alocate 20 mln. lei pentru dotarea Colegiului de Inginerie din oraşul Străşeni, cu echipament şi mobilier necesar pentru instruirea specializată și direcționată a muncitorilor calificați, a maiștrilor și managerilor funcționali și operaționali în baza unui parteneriat între sistemul de învățământ profesional și mediul de afaceri. Implementarea acestui proiect va fi importantă nu doar la sporirea productivității forței de muncă şi majorării ratei de ocupare a tinerilor în economie, dar și pentru atragerea investițiilor.
Odată cu înfiinţarea Parcurilor Industriale a apărut şi necesitatea pregătirii cadrelor, astfel s-a decis crearea Colegiului de Inginerie după modelul de înstruire duală, unde, viitorii studenţi din intreaga republică, nu doar din oraşul Străşeni, vor putea în același timp nu doar să învețe, dar şi să pună în aplicare cunoștințele, primind un salariu atractiv.
De menţionat că, pe teritoriul oraşului Străşeni, activează 2 Parcuri Industriale, Subzonele 4 şi 5 a Zonei Economice libere.
Primăria oraşului Străşeni mulţumeşte administratorului Zonei Economice Libere şi autorităţilor centrale, pentru aportul care şi l-au adus în implementarea acestui proiect.