ANUNŢ: CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR LA GRĂDINIŢA NR.2 „MUGUREL”

ANUNŢ: CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR LA GRĂDINIŢA NR.2 „MUGUREL”

421
DISTRIBUIȚI

ANUNȚ

Primăria municipiului Străşeni

anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de director

director în instituţia publică de învăţămînt preşcolar

Grădiniţa de copii nr. 2 „Mugurel”

 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr. 124-130 din 22 mai 2015), cu modificările ulterioare prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 964 din 07 octombrie 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr. 302-305 din 06 noiembrie 2015).

Informații suplimentare despre instituția de învățămînt în concurs pot fi identificate în baza de date – SIME.

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare universitare;
 • Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 65 ani;
 • Cunosc limba română;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizico şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Nu au antecedente penale;
 • Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m)şi n) din Codul Muncii

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa nr.1 a Regulamentului);
 • Copia actului de identitate;
 • Copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum vitae (conform modelului din anexa nr.2 a Regulamentului);
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • Cazierul judiciar s-au declaraţia pe propria răspundere;
 • Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial.

Candidaţii pentru ocuparea funcției de director pot depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, la cancelaria Primăriei municipiului Străşeni, biroul 6.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 0237 22947