Aparatul Primăriei

Aparatul Primăriei

LISTA  funcţionarilor primăriei Străşeni

 

Nr.

d/r

Nume, prenumeAnul naşteriiFuncţiaE-mailTelefon
1.CASIAN Valentina29.09.1969Primarprimarcasian@gmail.com

069235000

069067525

2.IOVU Nicolae02.10.1956Viceprimar                –069988049
3.RADU Svetlana18.01.1963Secretar al Consiliuluisvetlanaradu18@gmail.com060112317
4.Croitor Ludmila24.08.1976Secretar al conducătoruluilcroitor@mail.ru069621994
5.Povolachi Valentina22.11.1961Specialist în perceperea fiscală                     –079112261
6.Jereghi Valentina28.03.1953Contabil-casier                         –069533735
7.Nicolaescu Luiza04.01.1977Arhitectluizanico@mail.ru069004086
8.Istrati Galina19.10.1961Contabil şef adjuctg.istrati@mail.ru068354084
9.Botnari Efimia06.04.1950Specialist, achiziţii publicebotnari.efimia@gmail.com069510924
10.Croitoru Constantin28.09.1986Biroul de proiectăricroitoru.constantin@gmail.com069003109
11.Stolear Elena24.07.1956Specialist pentru relaţii cu publiculestolear@mail.ru069566015
12.Sîrcu Olga27.03.1958Specialist pentru problemele perceperii fiscaleolgasircu1958@gmail.com060288501
13.Munteanu Olga01.03.1957Specialist pentru problemele perceperii fiscalemunteanu.57@mail.ru069637862
14.Croitor Mariana27.08.1976Specialist pentru evidenţa populaţiei, acte de domiciuliumari.anacro@yahoo.com06728366
15.Moroşanu Vitalie09.10.1985Juristbpap.vmorosanu@gmail.com060111118
16.Calmîş Elena12.02.1984Specialist în construcţii, gospodărie comunală şi drumurilenacalmis@gmail.com069619359
17.Verhoveţchi Zinaida18.11.1980Specialist în atragerea investiţiilorzinaidaverhoveţchi@rambler.ru069119205
18.Istrati Ilie30.01.1990Specialist pentru reglementarea regimului funciarilieistrati@gmail.com069292268
19.Minascurta Dumitru29.07.1987Specialist pentru reglemntarea regimului funciarminascurtadumitru@gmail.com068276186
20.Sîrbu Valentina08.10.1957Contabill pentru evidenţa bunurilor materiale                –069664388
21.Ghedrouţan Tatiana23.03.1960Contabil pentru evidenţa bunurilor materialetatianapriguza@mail.ru067311770
22.Rodideal Tatiana22.08.1985Specialist pentru planificaretrodideal@mail.ru069160056
22.Guţan Lidia10.10.1959Contabil 068428007
24.Sîrbu Maria16.09.1963Contabilmariasirbu.63@mail.ru060369873
25.Botnari Maria24.04.1984Contabilmariabotnari80@yahoo.com060369873
26.Romanciuc Arcadie01.01.1994Specialist relaţii cu publicul. Responsabil de produse promoţionale,
redactor al materialelor scrise şi difuzate, administrator al paginii web oficiale
dejanromanciuc@gmail.com068715668
27.Pleşca Valeriu06.07.1957Specialist în încorporare, mobilizare şi protecţie civilă 069379471
28.Coşieri Gheorghe14.10.1956Specialist pentru întreţinere şi gospodărie 069908643