Aparatul Primăriei

Aparatul Primăriei

                                                      LISTA

                                        funcţionarilor primăriei Străşeni

Nr.

d/r

Nume, prenume Anul naşterii Funcţia E-mail Telefon
1. CASIAN Valentina 29.09.1969 Primar primarcasian@gmail.com 069235000

069067525

2. IOVU Nicolae 02.10.1956 Viceprimar                 – 069988049
3. RADU Svetlana 18.01.1963 Secretar al Consiliului svetlanaradu18@gmail.com 060112317
4. Croitor Ludmila 24.08.1976 Secretar al conducătorului lcroitor@mail.ru 069621994
5. Povolachi Valentina 22.11.1961 Specialist în perceperea fiscală                      – 079112261
6. Jereghi Valentina 28.03.1953 Contabil-casier                          – 069533735
7. Nicolaescu Luiza 04.01.1977 Arhitect luizanico@mail.ru 069004086
8. Istrati Galina 19.10.1961 Contabil şef adjuct g.istrati@mail.ru 068354084
9. Botnari Efimia 06.04.1950 Specialist, achiziţii publice botnari.efimia@gmail.com 069510924
10. Croitoru Constantin 28.09.1986 Biroul de proiectări croitoru.constantin@gmail.com 069003109
11. Stolear Elena 24.07.1956 Specialist pentru relaţii cu publicul estolear@mail.ru 069566015
12. Sîrcu Olga 27.03.1958 Specialist pentru problemele perceperii fiscale olgasircu1958@gmail.com 060288501
13. Munteanu Olga 01.03.1957 Specialist pentru problemele perceperii fiscale munteanu.57@mail.ru 069637862
14. Croitor Mariana 27.08.1976 Specialist pentru evidenţa populaţiei, acte de domiciuliu mari.anacro@yahoo.com 06728366
15. Moroşanu Vitalie 09.10.1985 Jurist bpap.vmorosanu@gmail.com 060111118
16. Calmîş Elena 12.02.1984 Specialist în construcţii, gospodărie comunală şi drumuri lenacalmis@gmail.com 069619359
17. Verhoveţchi Zinaida 18.11.1980 Specialist în atragerea investiţiilor zinaidaverhoveţchi@rambler.ru 069119205
18. Istrati Ilie 30.01.1990 Specialist pentru reglementarea regimului funciar ilieistrati@gmail.com 069292268
19. Minascurta Dumitru 29.07.1987 Specialist pentru reglemntarea regimului funciar minascurtadumitru@gmail.com 068276186
20. Sîrbu Valentina 08.10.1957 Contabill pentru evidenţa bunurilor materiale                 – 069664388
21. Ghedrouţan Tatiana 23.03.1960 Contabil pentru evidenţa bunurilor materiale tatianapriguza@mail.ru 067311770
22. Rodideal Tatiana 22.08.1985 Specialist pentru planificare trodideal@mail.ru 069160056
22. Guţan Lidia 10.10.1959 Contabil 068428007
24. Sîrbu Maria 16.09.1963 Contabil mariasirbu.63@mail.ru 060369873
25. Botnari Maria 24.04.1984 Contabil mariabotnari80@yahoo.com 060369873
26. Romanciuc Arcadie 01.01.1994 Specialist relaţii cu publicul. Responsabil de produse promoţionale, redactor al materialelor scrise şi difuzate, administrator al paginii web oficiale dejanromanciuc@gmail.com 068715668
27. Pleşca Valeriu 06.07.1957 Specialist în încorporare, mobilizare şi protecţie civilă 069379471
28. Coşieri Gheorghe 14.10.1956 Specialist pentru întreţinere şi gospodărie 069908643