APROBAREA MATERIALELOR DE DELIMITARE A TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN. STRĂŞENI

APROBAREA MATERIALELOR DE DELIMITARE A TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN. STRĂŞENI

51
DISTRIBUIȚI

dec. nr. din07.12.2018 delimitarea terenurilor UAT Straseni

Notă informativă Cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire desfiinţare (1)