Anunțuri

Anunțuri

ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR MUNICIPIULUI STRĂŞENI ŞI SATULUI FĂGURENI!

ANUNŢ privind organizarea consultării publice  privitor la eliberarea actelor permisive pentru dezvoltarea serviciului  de comunicații electronice a companiei ”StarNet”  pe teritoriului municipiului Strășeni Primăria municipiului Strășeni iniţiază, începând...

PREŢURI NOI LA CĂLĂTORIILE PE RUTELE URBANE ÎN MUNICIPIUL STRĂŞENI

DECIZIE nr. 5/19 din 10 iulie 2018 Cu privire la majorarea taxei de călătorie a pasagerilor pe rutele urbane Examinînd cererea SRL „Stati-Trans” privind majorarea...

10 IULIE, 2018, ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL

  În conformitate cu prevederile art.16 alin. (1) şi (5) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, pct.26 al Regulamentului de...

COMUNICAT INFORMATIV   Pe data de 20 iulie 2018,...

  Licitaţia cu strigare pentru: a) dreptul de vînzare–cumpărare a bunurilor imobile proprietate publică a UAT mun. Străşeni: lot nr. 1 – teren...

DISPOZIŢIE Nr. 103 din 22 mai 2018 Cu privire...

  În conformitate cu prevederile art.16 alin. (1) şi (5) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, pct.26 al Regulamentului de...

ANUNŢ! 29 MAI, ora 10.00, LICITAŢIE

COMUNICAT INFORMATIV   Pe data de 29 mai 2018, ora 10.00, Primăria mun. Străşeni desfăşoară:   Licitaţia cu strigare pentru: a)dreptul de vînzare–cumpărare a bunurilor imobile proprietate...

ANUNŢ! CONSULTĂRI PUBLICE PRIVIND AMPLASAREA BUSTULUI LUI DANIEL CIUGUREANU

ANUNŢ Privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Primăria municipiului Strășeni iniţiază, începînd cu data de 27.04.2018 consultarea publică a proiectului de decizie privind edificarea monumentului...

ANUNŢ DE INTENŢIE

ANUNȚ!

STIMAȚI STRĂŞENENI! În scopul amenajării teritoriului și salubrizării localității, se declară ziua 05.04.2018  ZI SANITARĂ Solicităm implicarea instituțiilor bugetare, agenților economici, locatarilor blocurilor locative, sectorul privat, în lucrări...

DISPOZIŢIE Nr. 50 Cu privire la convocarea Consiliului municipal

Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul municipal pe data de 23 martie 2018, ora 14.00  în incinta Primăriei mun. Străşeni (sala de ședințe). dis 50...

STIMAŢI LOCUITORI AI MUNICIPIULUI STRĂŞENI!

Vă comunicăm că, în legătură cu implementarea proiectului de extindere a iluminatului public stradal, Î.C.S."Gas Natural Fenosa" a stabilit graficul de sistare a energiei...