Anunțuri

Anunțuri

ANUNŢ! 29 MAI, ora 10.00, LICITAŢIE

COMUNICAT INFORMATIV   Pe data de 29 mai 2018, ora 10.00, Primăria mun. Străşeni desfăşoară:   Licitaţia cu strigare pentru: a)dreptul de vînzare–cumpărare a bunurilor imobile proprietate...

ANUNŢ! CONSULTĂRI PUBLICE PRIVIND AMPLASAREA BUSTULUI LUI DANIEL CIUGUREANU

ANUNŢ Privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Primăria municipiului Strășeni iniţiază, începînd cu data de 27.04.2018 consultarea publică a proiectului de decizie privind edificarea monumentului...

ANUNŢ DE INTENŢIE

ANUNȚ!

STIMAȚI STRĂŞENENI! În scopul amenajării teritoriului și salubrizării localității, se declară ziua 05.04.2018  ZI SANITARĂ Solicităm implicarea instituțiilor bugetare, agenților economici, locatarilor blocurilor locative, sectorul privat, în lucrări...

DISPOZIŢIE Nr. 50 Cu privire la convocarea Consiliului municipal

Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul municipal pe data de 23 martie 2018, ora 14.00  în incinta Primăriei mun. Străşeni (sala de ședințe). dis 50...

STIMAŢI LOCUITORI AI MUNICIPIULUI STRĂŞENI!

Vă comunicăm că, în legătură cu implementarea proiectului de extindere a iluminatului public stradal, Î.C.S."Gas Natural Fenosa" a stabilit graficul de sistare a energiei...

ANUNŢ: FUNCŢII VACANTE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI STRĂŞENI

Primăria municipiului Străşeni anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de: SPECIALIST IN PROBLEMELE TINERETULUI SI SPORTULUI CONTABIL SEF JURIST

STABILIREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ŞI IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE PENTRU ANUL...

STABILIREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ŞI IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE PENTRU ANUL 2018

PROCURATURA STRĂŞENI ANUNŢĂ!

În scopul eficientizării activităţii de pevenire  şi combatere a infracţiunilor privind traficul de fiinţe umane, traficul de copii şi altor infracţiuni asimilate sau conexe...

PLANUL DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICĂ A MUNICIPIULUI STRĂŞENI PENTRU...

anexă la dec. nr.6.25 din 05.12.2017 Plan de dezv soc-econ pentru anul 2018