Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

RAPORTUL PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI MUN. STRĂŞENI PENTRU ANUL BUGETAR 2018

RAPORTUL PRIVIDN EXECUTAREA BUGETULUI

APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATELOR PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI STRĂŞENI

          Proiect DECIZIE   nr. din   ianuarie  2019   Cu privire la  aprobarea organigramei și statelor  Primăriei mun. Străşeni           În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. l) din...

APROBAREA ACTULUI DE CONSTATARE

dec. nr. din 17.01.2019 aprobarea actului Hotel

APROBAREA CADASTRULUI FUNCIAR AL UAT MUNICIPIUL STRĂŞENI

dec. nr. din 17.01.2019 aprobarea Cadastrului funciar  

RAPORTAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT GENERAL ŞI DE CULTURĂ , FINANŢATE DE LA BUGETUL...

dec. nr. din 17.01.2019 categoria instituțiillor

RAPORTUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE REALIZATE ÎN ANUL 2018

Prezentare activitate 2018 (1)  

DECIZIE CU PRIVIRE LA FORMAREA COMISIEI DE LUCRU

dec. nr. din 07.12.2018 formarea comisiei de lucru

APROBAREA MATERIALELOR DE DELIMITARE A TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN. STRĂŞENI

dec. nr. din07.12.2018 delimitarea terenurilor UAT Straseni Notă informativă Cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire desfiinţare...

STABILIREA PLĂŢII PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ŞI A AUTORIZAŢIEI CE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

dec. nr din 07 12.2018 stabilirea platii certificate de urbanism Notă informativă Cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei...

MODIFICAREA PLANULUI CADASTRAL

Nota informativaCu privire la modificarea planului cadastral dec. din 07.11.2018 modificarea planului cadastral
Font Resize
Contrast