Consultări publice

Consultări publice

PLANUL STRATEGIC LOCAL DE INTEGRITATE ŞI ACŢIUNILE ANTICORUPŢIE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI...

  În scopul aplicării metodologiei ”insulelor de integritate”, cu sprijinul PNUD/Moldova, Migrație și Dezvoltare Locală, Experților în domeniu și funcționarilor primăriei Municipiului Strășeni, a fost...

DECIZIE nr. 5/09.1 ...

În scopul reglementării optime a regimului terenurilor UAT şi în temeiul Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare - cumpărare a pământului nr.1308-XIII...

PREŢURI NOI LA CĂLĂTORIILE PE RUTELE URBANE ÎN MUNICIPIUL STRĂŞENI

DECIZIE nr. 5/19 din 10 iulie 2018 Cu privire la majorarea taxei de călătorie a pasagerilor pe rutele urbane Examinînd cererea SRL „Stati-Trans” privind majorarea...

DECIZIE nr. 5/09 din 10 iulie ...

În scopul reglementării optime a regimului terenurilor UAT şi în temeiul Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare - cumpărare a pământului nr.1308-XIII...

DECIZIE nr. 5/01 din 10 ...

În conformitate cu prevederile Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii...

COMUNICAT INFORMATIV   Pe data de 20 iulie 2018,...

  Licitaţia cu strigare pentru: a) dreptul de vînzare–cumpărare a bunurilor imobile proprietate publică a UAT mun. Străşeni: lot nr. 1 – teren...

REZULTATELE LICITAŢIEI DIN 29 MAI, 2018

COMUNICAT INFORMATIV Pe data de 29 mai 2018, Primăria mun. Străşeni a desfăşurat: Licitaţia cu strigare pentru: a) dreptul de vînzare – cumpărare a...