Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA CASAREA BUNURILOR UZATE RAPORTATE LA MIJLOACELE FIXE

dec. nr. din 14.12. 2022 casarea mijloacelor fixe Nota informativa casarea mijloacelor fixe 12.2022

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA CORELAREA BUGETULUI MUN. STRĂȘENI PENTRU ANUL 2023

dec. nr. din 12.2022 corelarea bugetului 2023 Notă informativă corealarea bug. 2023 decembrie 2022

PROIECT DE DECIZIE SPRE CONSULTARE PUBLICĂ CU PRIVIRE LA MODIFICAREA BUGETULUI ȘI ALOCAREA MIJLOACELOR...

Notă informativă modif. bug. 12.2022 — копия dec. nr. din 14.12.2022 modificarea bugetului

PROIECT DE DECIZIE – TAXELE LOCALE, COTELE ȘI ÎNLESNIRILE FISCALE CE SE PUN ÎN...

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2023

PROIECTE DE DECIZIE PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ

stingerea dreptului de posesie_ stabilirea domeniului_8_2022 separarea terenului_8001103008 prelungirea termenului de locatiune_ modificarea platii de locatiune_SA CAAN modificarea platii de locatiune_8_2022 modificarea planului cadastral_corectare_ cesiunea dreptului de locatiune_1 aprobarea planului geometric_1 aprobarea documentatiei...

PLAN DE DEZVOLTARE SOCIAL – ECONOMICĂ A MUNICIPIULUI STRĂȘENI PENTRU ANII 2022-2023

DECIZIE Plan de dezvoltare 2022-2023 Notă Informativă

STABILIREA PLĂȚII PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

stabilirea plății pentru emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construire

APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI DE INTERES COMUNITAR PENTRU ANUL 2023

aprobarea planului de acțiuni de interes comunitar pentru anul 2023

APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA REGISTRUL PATRIMONIULUI PUBLIC A UAT MUN. STRĂȘENI

dec. nr. din 02.12.2022 Regulament_RPP  

PROIECTELE STATUTULUI ȘI A DECIZIEI DE REORGANIZARE A ”ÎM APĂ CANAL STRĂȘENI”, PENTRU DEZBATERI...

dec. nr. din .06.2022 reorganizarea ÎM Apă canal în SA - Modificat Statut SA Apă Canal Strășeni varianta nouă - Modificat (2) Uțica Oleg

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI STRĂȘENI PENTRU ANUL 2023, LECTURA...

Aprobarea bugetului municipiului Strășeni, pentru anul 2023, lectura a II

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA STABILIREA ȘI APROBAREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ȘI IMPOZITULUI...

Stabilirea și aprobarea cotelor impozitului funciar și impozitului pe bunuri imobiliare pentru anul 2023
Font Resize
Contrast