Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI MUNICIPAL STRĂŞENI PENTRU TRIMESTRU III AL ANULUI 2020

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI MUNICIPAL STR[;ENI PENTRU TRIMESTRU III AL ANULUI 2020

DECLARAREA UTILITĂŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL A TERENULUI AGRICOL PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN....

DECLARAREA UTILITĂŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL A TERENULUI AGRICOL PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN1518

STABILIREA DOMENIULUI BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN. STRĂŞENI

STABILIREA DOMENIULUI BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN1513

APROBAREA LISTEI BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN. STRĂŞENI

APROBAREA LISTEI BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN1510

INCLUDEREA TERENURILOR ÎN LISTA BUNURILOR PASIBILE DE PRIVATIZARE ŞI EXPUNEREA LOR LA LICITAŢIE PUBLICĂ...

INCLUDEREA TERENURILOR ÎN LISTA BUNURILOR PASIBILE DE PRIVATIZARE ŞI EXPUNEREA LOR LA LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE ŞI REDUCERE1507

INIŢIEREA LUCRĂRILOR DE DELIMTARE A BUNURILOR IMOBILE PRORPIETATE PUBLICĂ A UAT

INIŢIEREA LUCRĂRILOR DE DELIMTARE A BUNURILOR IMOBILE PRORPIETATE PUBLICĂ A UAT

CASAREA BUNURILOR UZATE

CASAREA BUNURILOR UZATE1498

TRANSMITEREA MIJLOACELOR FIXE ŞI BUNURILOR MATERIALE

TRANSMITEREA MIJLOACELOR FIXE ŞI BUNURILOR MATERIALE1494 (1)

TRANSMITEREA MIJLOACELOR FIXE

TRANSMITEREA MIJLOACELOR FIXE1491

TRANSMITEREA BUNURILOR MATERIALE PROCURATE DIN MIJLOACE BĂNEŞTI DONATE DE CĂTRE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE...

TRANSMITEREA BUNURILOR MATERIALE PROCURATE DIN MIJLOACE BANEŞTI DONATE DE CĂTRE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA INFECŢIEI COVID 191485

APROBAREA REZULTATELOR CONCURSULUI PRIVIND ACORDAREA SUPORTULUI MATERIAL AO CU STATUT DE UTILITATE PUBLICĂ

APROBAREA REZULTATELOR CONCURSULUI PRIVIND ACORDAREA SUPORTULUI MATERIAL AO CU STATUT DE UTILITATE PUBLICĂ1480
Font Resize
Contrast