Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

APROBAREA CADASTRULUI FUNCIAR AL UAT MUNICIPIUL STRĂŞENI

dec. nr. din 17.01.2019 aprobarea Cadastrului funciar  

RAPORTAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT GENERAL ŞI DE CULTURĂ , FINANŢATE DE LA BUGETUL...

dec. nr. din 17.01.2019 categoria instituțiillor

RAPORTUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE REALIZATE ÎN ANUL 2018

Prezentare activitate 2018 (1)  

DECIZIE CU PRIVIRE LA FORMAREA COMISIEI DE LUCRU

dec. nr. din 07.12.2018 formarea comisiei de lucru

APROBAREA MATERIALELOR DE DELIMITARE A TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN. STRĂŞENI

dec. nr. din07.12.2018 delimitarea terenurilor UAT Straseni Notă informativă Cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire desfiinţare...

STABILIREA PLĂŢII PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ŞI A AUTORIZAŢIEI CE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

dec. nr din 07 12.2018 stabilirea platii certificate de urbanism Notă informativă Cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei...

MODIFICAREA PLANULUI CADASTRAL

Nota informativaCu privire la modificarea planului cadastral dec. din 07.11.2018 modificarea planului cadastral

APROBAREA INCLUDERII TERENURILOR ÎN LISTA BUNURILOR PASIBILE DE PRIVATIZARE ŞI EXPUNEREA LOR LA LICITAŢIE...

dec nr. din07.12.2018 scoaterea la licitatie Nota informativa_scoaterea la licitatie  

APROBAREA DENUMIRI STRĂZII „OCOLUL SILVIC”

dec. nr. dino7.12.2018 atribuirea denumirii str. Ocolul Silvic (1) Nota informativa_str. Ocolul silvic (1)

APROBAREA IMNULUI MUNICIPIULUI STRĂŞENI

anexă la dec. nr. din 15.11.2018 Regulamentul intonarea imnului cuvinte imn dec. nr din 15.11.2018 aprobarea Imnului mun. Strășeni nota informativa imnul municipiului Straseni

APROBAREA BUGETULUI PENTRU ANUL 2019

aprobarea-bugetului-2019-in-lectura-a-doua aprobarea-bugetului-2019-n-prima-lectur-
Font Resize
Contrast