Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

SPRE CONSULTARE CORECTAREA ERORILOR

Consultare publică_corectarea erorilor

PROIECTE DE DECIZIE SPRE CONSULTARE

alocarea terenului pentru impadurire anularea rezultatelor licitatiei cu strigare_Zubcu Ion aprobarea listei bunurilor imobile_6_2021 rezolutiunea contractului_Seretanu Tudor rezolutiunea contractului_SRL TODERIX GRUP scoaterea la licitatie_august_2021

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI CONSULTATIV PE INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI...

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI CONSULTATIV PE INCLUZIUNEA SOCIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI

PROIECTE DE DECIZII PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ

aprobarea listei bunurilor imobile_5_2021 declararea de utilitate publica_URECOOP initierea procedurii de delimitare_5_2021 modificarea deciziei_3-17 din 26.03.2021 scoaterea la licitatie_mai_2021formarea comisiei de lucru_cercetarea prealabila_Rus Pavel

APROBAREA LISTEI BUNURILOR IMOBILE

aprobarea listei bunurilor imobile_4_2021

FORMAREA COMISIEI DE LUCRU CERCETAREA PREALABILĂ URECOOP

formarea comisiei de lucru_cercetarea prealabila_URECOOP

DECIZII CU PRIVIRE LA PREAVIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI

preavizarea-contract-de-arenda_II-Edvana-Ivanov preavizarea-contract-de-arenda_II-Gajim-Ion preavizarea-contract-de-arenda_SRL-Mariandr-Plus preavizarea-contract-de-arenda_SRL-Micul-Andries

TRECEREA BUNULUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT

trecerea domeniului_8001103070

FORMAREA BUNURILOR IMOBILE

separarea terenului_8001103068

MODIFICAREA DECIZIEI CONSILIULUI MUNICIPAL NR. 2/22 DIN 12 FEBRUARIE 2021

modificarea deciziei_2_22 din 12.02.2021
Font Resize
Contrast