Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

REGULAMENTUL privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei

dec. nr. din .01.2020 aprobarea regulamentului SCITL anexă la dec. nr. din 01.2020 REGULAMENTU1 SCITL (1) (1)

RAPORTUL PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICĂ, ANUL 2019

anexă la dec. nr. din 27.02.2020 Raportul primarului dec.nr. din 27.02 2020 aprobarea raportului privind activitatea primarului

STABILIREA ŞI APROBAREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ŞI PE BUNURILE IMOBILIARE PENTRU ANUL 2020

dec. nr. din 12.2019 stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impoz. funciar

APROBAREA BUGETULUI PENTRU ANUL 2020

dec. nr. din 12.2019 aprobarea bugetului 2020.

APROBAREA ŞI PUNEREA ÎN APLICARE A TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020

anexele nr.1, nr.2, nr. 3 la dec.nr. 1.din .12.2019 taxe locale 2020 dec.nr. din .12.2019 taxele locale  

CONSULTĂRI PUBLICE ALE PROIECTELOR

Primăria mun. Străşeni, iniţiază începînd cu 20 noiembrie 2019, consultarea publică a proiectelor de decizie. Acestea vor fi găsite în rubrica "Consultări Publice". Consultări publice ale...

RAPORTUL PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI MUN. STRĂŞENI PENTRU ANUL BUGETAR 2018

RAPORTUL PRIVIDN EXECUTAREA BUGETULUI

APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATELOR PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI STRĂŞENI

          Proiect DECIZIE   nr. din   ianuarie  2019   Cu privire la  aprobarea organigramei și statelor  Primăriei mun. Străşeni           În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. l) din...

APROBAREA ACTULUI DE CONSTATARE

dec. nr. din 17.01.2019 aprobarea actului Hotel
Font Resize
Contrast