Eliberare autorizații

Eliberare autorizații

Autorizația de desființare

Autorizaţia de desfiinţare se elaborează în baza Legii Nr.163 din 09.07.2010 (descarcă legea) CUM OBŢINEŢI AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE (AD)? Pentru a obţine AD, solicitantul depune o cerere-tip (descarcă...

Autorizația de construcție

Autorizaţia de construire se elaborează în baza Legii Nr.163 din 09.07.2010 (descarcă legea) CUM OBŢINEŢI AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE (AC)? Pentru a obţine AC, solicitantul depune o cerere tip la...

Autorizația pentru unități comerciale

Regulament pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile ce comercializează produse şi servicii Lista actelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile ce comercializează produse şi servicii: ...