Impozite și taxe locale

Impozite și taxe locale

PREŢURI NOI LA CĂLĂTORIILE PE RUTELE URBANE ÎN MUNICIPIUL STRĂŞENI

DECIZIE nr. 5/19 din 10 iulie 2018 Cu privire la majorarea taxei de călătorie a pasagerilor pe rutele urbane Examinînd cererea SRL „Stati-Trans” privind majorarea...

DECIZIE CU PRIVIRE LA APROBAREA TAXEI DE PIAŢĂ PENTRU ANUL 2018

TAXELE DE PIATA PENTRU ANUL 2018

TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2018

TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2018

STABILIREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ŞI IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE PENTRU ANUL...

STABILIREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ŞI IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE PENTRU ANUL 2018

DECIZIE Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului ...

dec. nr.6.06 din 05.12.2017 aprobarea impozitului funciar și pe bunurile imobiliare 2018

APROBAREA TARIFELOR SERVICIILOR PRESTATE DE Î.M. „GOSPODĂRIA COMUNALĂ”

dec. nr.2.21 din 24.03.2017 aprobarea tarifelor ÎM GCS

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2017

Taxele stabilite pentru unităţile comerciale  şi de prestări servicii de deservire socială pe anul 2017 Anexa la dec.5.03 din09. 12.2016 taxa unitatilor de comert Stabilirea cotelor impozitului funciar şi...