Proiecte de documente

Proiecte de documente

PLAN STRATEGIC DE INTEGRITATE ŞI ACŢIUNI ANTICORUPŢIE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI STRĂŞENI

Planul Strategic local de integritate și acțiuni anticorupție al Primăriei municipiului Strășeni Acest plan strategic de integritate și acțiuni anticorupție a fost elaborat în cadrul...

DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

anexa la dec. nr.5.02 din 16.10.2017, contract delegare serviciului apă și canalizare anexa nr.1 la Contractul de gestiune Regulament de furnizare a serviciului apă canal dec....

REGULAMENTUL ATRIBUIRII LOTURILOR DE TEREN

REGULAMENTUL ATRIBUIRII LOTURILOR DE TEREN

PLANUL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A ORAŞULUI STRĂŞENI PENTRU ANUL 2017

PLANUL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A ORAŞULUI STRĂŞENI PENTRU ANUL 2017