Rapoarte de activitate

Rapoarte de activitate

RAPORTUL DE ACTIVITATE A Î.M. „GOSPODĂRIE COMUNALĂ”, DIN ORAŞUL STRĂŞENI, PENTRU...

ANALIZA ACTIVITATII I.M. GPOSPODARIA COMUNALA STRASENI, PE ANUL 2016

RAPORTUL DE ACTIVITATE A Î.M. „APĂ CANAL”, DIN ORAŞUL STRĂŞENI, PENTRU...

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARA A I.M. APA CANAL STRASENI PENTRU ANUL 2016

PLANUL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A ORAŞULUI STRĂŞENI PENTRU ANUL 2017

PLANUL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A ORAŞULUI STRĂŞENI PENTRU ANUL 2017

RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICĂ A ORAȘULUI STRĂȘENI,...

RAPORTUL_PRIMARULUI_PRIVIND_IMPLEMENTAREA_PLANULUI_DE_DEZVOLTARE_SOCIAL-ECONOMICĂ_A_ORAȘULUI_STRĂȘENI__ÎN_ANUL_2016