Rapoarte de activitate

Rapoarte de activitate

Raport privind transparenţa în procesul decizional în cadrul Primăriei municipiului Străşeni,...

Raport transparența decizională varianta finală  

Raport privind executarea bugetului municipal Strășeni, la partea de cheltuieli pe...

raport cheltuieli primaria municipiului Straseni

Raport privind executarea bugetului municipal Strășeni la partea de venituri pe...

Raport Venituri ale primariei municipiului Straseni

RAPORTUL DE CHELTUIELI AL INSTITUŢIILOR DIN SUBORDINEA PRIMĂRIEI MUN. STRĂŞENI, 2017

raportul de cheltuieli al institutiilor din subordinea primariei mun Straseni

RAPORTUL PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI PENTRU ANUL 2017, AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI STRĂŞENI

RAPORTUL privind executarea bugetului pentru anul 2017

RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA Î.M.”GOSPODĂRIA COMUNALĂ STRĂŞENI”, PENTRU...

gospodarie comunala dec.nr. 3.03 din 23.03.2018 darea de seamă a ÎM GCL

RAPORTUL DE ACTIVITATE A Î.M. „GOSPODĂRIE COMUNALĂ”, DIN ORAŞUL STRĂŞENI, PENTRU...

ANALIZA ACTIVITATII I.M. GPOSPODARIA COMUNALA STRASENI, PE ANUL 2016

RAPORTUL DE ACTIVITATE A Î.M. „APĂ CANAL”, DIN ORAŞUL STRĂŞENI, PENTRU...

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARA A I.M. APA CANAL STRASENI PENTRU ANUL 2016

PLANUL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A ORAŞULUI STRĂŞENI PENTRU ANUL 2017

PLANUL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A ORAŞULUI STRĂŞENI PENTRU ANUL 2017