Reglementare normativă

Reglementare normativă

DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

anexa la dec. nr.5.02 din 16.10.2017, contract delegare serviciului apă și canalizare anexa nr.1 la Contractul de gestiune Regulament de furnizare a serviciului apă canal dec....

APROBAREA RAPORTULUI DE BUNĂ GUVERNARE

dec nr.5.01 din 16.10.2017 aprobarea raportului de bună guvernare  

Regulamentul privind constatarea contravenţiilor administrative de către agentul constatator pe teritoriul...

dec. nr. din 19.05.2017 aprobarea Regulamentului contavenții administrative

REGULAMENTUL PRIVIND SALUBRIZAREA TERITORIULUI ORAŞULUI STRĂŞENI

Regulamentul privind salubrizarea teritoriului oraşului Străşeni

REGULAMENTUL ATRIBUIRII LOTURILOR DE TEREN

REGULAMENTUL ATRIBUIRII LOTURILOR DE TEREN

Legislația privind transparența decizională și accesul la informații

LEGE Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public http://lex.justice.md/md/330050/ 07/07/2015   LEGE Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie http://lex.justice.md/md/311759/ 07/07/2015   LEGE Nr. 436...