Reglementare normativă

Reglementare normativă

Regulamentul privind constatarea contravenţiilor administrative de către agentul constatator pe teritoriul...

dec. nr. din 19.05.2017 aprobarea Regulamentului contavenții administrative

REGULAMENTUL PRIVIND SALUBRIZAREA TERITORIULUI ORAŞULUI STRĂŞENI

Regulamentul privind salubrizarea teritoriului oraşului Străşeni

REGULAMENTUL ATRIBUIRII LOTURILOR DE TEREN

REGULAMENTUL ATRIBUIRII LOTURILOR DE TEREN

Legislația privind transparența decizională și accesul la informații

LEGE Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public http://lex.justice.md/md/330050/ 07/07/2015   LEGE Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie http://lex.justice.md/md/311759/ 07/07/2015   LEGE Nr. 436...