Autorizația de construcție

Autorizația de construcție

270
DISTRIBUIȚI

Autorizaţia de construire se elaborează în baza Legii Nr.163 din 09.07.2010 (descarcă legea)

CUM OBŢINEŢI AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE (AC)?

Pentru a obţine AC, solicitantul depune o cerere tip la primăria localităţii (Ghişeul unic), anexînd următoarele documente:

extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, planul cadastral şi/sau planul imobilului;

certificatul de urbanism pentru proiectare;

extrasul din documentaţia de proiect care include compartimentele: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcţie, avizate de către arhitectul-şef; (se admite doar în original)

avizele de verificare a documentaţiei de proiect (comparti-mentele: plan general, arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect;

buletinul de identitate (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice);

contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant şi proiectant.

 

Notă: Primăria emite solicitantului AC în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Beneficiarul AC este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor autorizate, să informeze emitentul şi Inspecţia de Stat în Construcţii despre începerea lucrărilor prin depunerea unei declaraţii (modelele declaraţiei le solicitaţi gratuit de la Ghişeul Unic).