Autorizația pentru unități comerciale

Autorizația pentru unități comerciale

306
DISTRIBUIȚI

Regulament pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile ce comercializează produse şi servicii

Lista actelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile ce comercializează produse şi servicii:

 1. Cerea pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile comerciale;
 2. documentul ce confirmă înregistrarea de stat a comerciantului conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 3. documentul ce confirmă pregătirea profesională în instituţii de învăţămînt de profil comercial sau economic, sau de către persoanele care şi-au certificat competenţele în cadrul aceloraşi instituţii, competenţe dobîndite ca urmare a experienţei de muncă (art. 13, alin. (2) din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010);
 4. documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau de locaţiune asupra unităţii comerciale
 5. schema de amplasare a unităţii comerciale (pentru gherete, tarabe şi alte unităţi mobile);
 6. acordul administratorilor zonei de vînzare, obţinut conform prevederilor legale în vigoare, pentru desfăşurarea comerţului în aeroporturi, gări, staţii şi alte zone publice;
 7. contractul de locaţiune sau titlul de autentificare a deţinătorului de teren;
 8.  orarul de funcţionare a unităţii comerciale;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind respectarea cerinţelor de autorizare;
 10. în cazul autorizării funcţionării unităţilor de alimentaţie publică, se solicită suplimentar autorizaţia sanitară, iar în cazul organizării tîrgurilor de animale şi a pieţelor agricole ce dispun de hale pentru comercializarea produselor de origine animalieră în stare proaspătă – autorizaţia sanitar-veterinară.
 11. contractul de evacuare a deşeurilor menajere solide;
 12. contractul pentru livrarea apei şi recepţionarea apelor uzate;
 13. copia buletinului de identitate a conducătorului.

Model cerere pentru obţinerea autorizaţiei unităţi comerciale

REGULAMENTUL privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare