Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Prima şedinţă de constituire a Consiliului

orăşenesc Străşeni

În rezultatul alegerilor locale generale, desfăşurate la 14 iunie 2015 a fost ales Consiliul orăşenesc şi primarul oraşului Străşeni. În temeiul art.13 alin. (2) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, prima şedinţă a Consiliului nou ales a fost convocat de către Consiliul electoral al circumscripţiei electorale orăşeneşti Străşeni nr.1.

În componenţa Consiliului orăşenesc Străşeni au fost aleşi 27 de consilieri.

Pe data de 14 iulie 2015 în incinta Şcolii de Arte Străşeni s-a desfăşurat prima şedinţă de constituire a Consiliului orăşenesc.

La şedinţă au participat Osoianu Sergiu, judecător a Judecătoriei Străşeni, Moroşanu Vitalie, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale orăşeneşti nr.30/1, funcţionarii aparatului Primăriei, conducători ai agenţilor economici, locuitori ai oraşului Străşeni.

Prima şedinţă de constituire a fost condusă de cel mai în vîrstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, Mărgineanu Vasile, asistat doi dintre cei mai tineri consilieri Focşa Elena şi Sereţan Tudor.

La prima şedinţă s-au examinat pe ordinea de zi trei chestiuni:

1. Aducerea la cunoştinţă a hotărîrilor Judecătoriei Străşeni privind atribuirea mandatului de primar, mandatelor de consilier orăşenesc şi înmînarea legitimaţiilor aleşilor locali de către reprezentanţii instanţei judecătoreşti şi consiliului electoral de circumscripţie.

2. Iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor.

3.Iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

Pentru prezentarea rezultatelor confirmării legalităţii alegerilor primarului or. Străşeni, cuvînt s-a oferit judecătorului Osoianu Sergiu care a dat citire hotărîrii Judecătoriei Străşeni şi a înmînat dnei Casian Valentina legitimaţia de primar.

Preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale orăşeneşti Străşeni nr.30/1 Moroşanu Vitalie, a dat citire hotărîrii Judecătoriei Străşeni privind legalitatea alegerilor şi rezultatele validării mandatelor consilierilor orăşeneşti de către instanţa de judecată şi a înmînat legitimaţiile consilierilor prezenţi:

Cazac Eugeniu – BE PPEM

Ceban Rodion – BE PPEM

Tănase Tatiana – BE PPEM

Lungu Victor – BE PPEM

Bahmunteanu Vadim – BE PPEM

Cazacu Petru – BE PPEM

Focşa Elena – BE PPEM

Sîrbu Doina – BE PPEM

Nicula Sergiu – PLDM

Lozovan Ion – PLDM

Chircu Ion – PLDM

Cazac Oleg – PLDM

Topor Iurie – PL

Roşca Pavel – PL

Rusu Ion – PL

Filip Liliana – PL

Robu Nicolae – PDM

Popa Mihail – PDM

Croitoru Valeriu – PDM

Mărgineanu Vasile – PCRM

Sereţanu Tudor – PCRM

Stati Nicolae – PCRM

Anghel Veaceslav – PP PSRM

Creţu Tatiana – PP PN

Nestor Claudia – PNL

Trohin Alexandru – c/independent

 

Consilierii la prima şedinţă au format fracţiunile Consiliului orăşenesc Străşeni. Conform proceselor-verbale şi declaraţiilor partidelor s-au constituit următoarele fracţiuni:

– fracţiunea Blocului Electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”;

– fracţiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova;

– fracţiunea Partidului Liberal;

– fracţiunea Partidului Democrat din Moldova;

– fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

În cadrul şedinţei s-au constituit trei comisii consultative de specialitate:

I.Comisia economico-financiară

1. Bahmunteanu Vadim – BE „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”

2. Ceban Rodion – BE „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”

3. Focşa Elena – BE „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”

4. Lungu Victor – BE „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”

5. Chircu Ion – Partidul Liberal Democrat din Moldova

6. Roşca Pavel – Partidul Liberal

7. Popa Mihail – Partidul Democrat din Moldova

8. Mărgineanu Vasile – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

9. Melintii Radii – Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

II.Comisia protecţie socială, învăţămînt şi cultură

1. Cazacu Petru – BE „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”

2. Tănase Tatiana – BE „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”

3. Nicula Sergiu – Partidul Liberal Democrat din Moldova

4. Cazac Oleg – Partidul Liberal Democrat din Moldova

5. Filip Liliana – Partidul Liberal

6. Robu Nicolae – Partidul Democrat din Moldova

7. Sereţanu Tudor – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

8. Anghel Veaceslav – Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

9. Creţu Tatiana – Partidul Politic „Partidul Nostru”

  III.Comisia protecţia mediului, amenajarea teritoriului

1. Cazac Eugeniu – BE „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”

2. Sîrbu Doina – BE „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”

3. Lozovanu Ion – Partidul Liberal Democrat din Moldova

4. Topor Iurie – Partidul Liberal

5. Rusu Ion – Partidul Liberal

6. Croitoru Valeriu – Partidul Democrat din Moldova

7. Stati Nicolae – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

8. Nestor Claudia – Partidul Naţional Liberal

9. Trohin Alexandru – candidat independent