COMUNICAT INFORMATIV

COMUNICAT INFORMATIV

87
DISTRIBUIȚI

Pe data de 31 octombrie 2018, ora 10.00, Primăria mun. Străşeni desfăşoară:

 

  1. Licitaţia cu strigare pentru:
  2. a) dreptul de vînzare–cumpărare a bunurilor imobile proprietate a UAT mun. Străşeni:

lot nr. 1 – teren nr. cadastral 8001103020 cu suprafaţa de 0,1580 ha, amplasat în extravilan, modul de folosinţă „agricol”, preţ iniţial 20 000 lei;

lot nr. 2 – terennr. cadastral 8001318146 cu suprafaţa de 0,7527 ha, amplasat în extravilan, modul de folosinţă „agricol”, preţ iniţial 25 000 lei.

 

  1. b) dreptul de arendă a bunului imobil proprietate publică a UAT mun. Străşeni:

lot nr. 1 – o porțiune de teren cu suprafața 0,0946 ha din terenul nr. cadastral 8001115377 cu suprafaţa totală de 0,3084 ha, amplasat pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 202, modul de folosinţă „pentru construcții”, preţ iniţial de arendă 5000 lei/anual, termenul de arendă 35 ani;

 

c)dreptul de locațiune a bunului imobil proprietate publică a UAT mun. Străşeni:

lot nr. 1 – spațiu din incinta cantineiLT ”Mihai Eminescu”, nr. cadastral 8001120353.01 cu suprafața de 5,5 m.p. pentru comercializarea produselor de patiserie (chifle, plăcinte), amplasat pe str. Mihai Eminescu, 187, preţ iniţial de locațiune 200 lei/lună, termenul de locațiune 1 (unu) ani.

 

Acontul constituie 10 % din preţul iniţial al lotului (pentru dreptul vînzare – cumpărare:Cod/băncii TREZMD2X, Cod/fisc. 1008601000042, Cont 226632, Cont trez. 371210B03601AB, Cod IBAN MD92TRPDAU371210B03601AA,

pentru dreptul de arendă: Cod/băncii TREZMD2X, Cod/fisc. 1006601000037, Cont 226632, Cont trez. 141533AO3601AA, Cod IBAN MD72TRGDAU14153380010000,

pentru dreptul locațiune:Cod/băncii TREZMD2X, Cod/fisc. 1008601000042, Cont 226632, Cont trez. 142310A05694AA, Cod IBAN MD28TRPDAU142310A05694AA).

Taxa de participare – 600 lei pentru persoanele fizice pentru fiecare lot separat, 1200 lei pentru persoanele juridice pentru fiecare lot separat (Cod/băncii TREZMD2X, Cod/fisc. 1006601000037, Cont 226632, Cont trez. 14221180010000, MD28TRGDAU14221180010000).

 

Documentele de participare la licitaţie se vor depune pînă pe data de 30 octombrie 2018, ora 10.00, în biroul Nr. 08. Relaţii la tel. 023722290.