CONSULTĂRI PUBLICE ALE PROIECTELOR DE DECIZIE

CONSULTĂRI PUBLICE ALE PROIECTELOR DE DECIZIE

170
DISTRIBUIȚI

Primăria mun. Străşeni, iniţiază începînd cu 22 noiembrie 2018, consultarea publică a proiectelor de decizie.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă la data de 30 noiembrie 2018, pe adresa Primăriei mun. Străşeni, str. M. Eminescu nr. 32 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Proiectul de decizie, nota informativă şi alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială la compartimentul „Transparenţa decizională, secţiunea „Consultări publice” (linkurile se anexează)

APROBAREA BUGETULUI PENTRU ANUL 2019

 

APROBAREA MATERIALELOR DE DELIMITARE A TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN. STRĂŞENI

 

STABILIREA PLĂŢII PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ŞI A AUTORIZAŢIEI CE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

MODIFICAREA PLANULUI CADASTRAL

 

APROBAREA INCLUDERII TERENURILOR ÎN LISTA BUNURILOR PASIBILE DE PRIVATIZARE ŞI EXPUNEREA LOR LA LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

APROBAREA TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019

APROBAREA IMPOZITULUI FUNCIAR ŞI BUNURILOR IMOBILIARE PENTRU ANUL 2019

APROBAREA DENUMIRI STRĂZII „OCOLUL SILVIC”

APROBAREA IMNULUI MUNICIPIULUI STRĂŞENI

DECIZIA NR.22 CU PRIVIRE LA TĂIEREA, DEFRIŞAREA ARBORILOR ŞI ARBUŞTILOR

Proiectul de decizie şi nota informativăFuncţionarul autorResponsabil de recepţionarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie
Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2019”PrimarPovolachi Valentina

Munteanu Olga, specialiști

în  problemele perceperii fiscale

tel. (0237)2-22-91

e-mail: povolachivalentina@gmail.com

Proiect de decizie „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2019PrimarMunteanu Olga,specialist în  problemele perceperii fiscale

tel. (0237) 2-22-91

e-mail:

munteanu.57@mail.ru

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului mun. Străşeni pe anul 2019, în prima lectură”PrimarRodideal Tatiana, specialist pentru planificare, cu exercitarea temporară a atribuţiilor contabilului şef

tel. (0237) 2-26-48

e-mail: trodideal@mail.ru

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului mun. Străşeni pe anul 2019”PrimarRodideal Tatiana, specialist pentru planificare, cu exercitarea temporară a atribuţiilor contabilului şef

tel. (0237) 2-26-48

e-mail: trodideal@mail.ru

Proiect de decizie „Cu privire la modificarea bugetului mun. Străşeni şi alocarea mijloacelor financiare”PrimarRodideal Tatiana, specialist pentru planificare, cu exercitarea temporară a atribuţiilor contabilului şef

tel. (0237) 2-26-48

e-mail: trodideal@mail.ru

Proiect de decizie „Cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare”Arhitect șefNicolaescu Luiza, arhitect şef

tel.(0237) 2-22-90

e-mail: luizanico@mail.ru

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Imnului municipiului Străşeni”PrimarRadu Svetlana, secretar al Consiliului

tel. (0237) 2-29-47

e-mail: svetlanaradu18@gmail.com

Proiect de decizie „Cu privire la atribuirea denumirii străzii și stabilirea perimetrului’Specialistul pentru reglementarea regimului funciarMînascurta Dmitri,specialist

tel.(0237) 2-22-90

e-mail:

minascurtadmitri@gmail.com

Proiect de decizie „Cu privire la includerea terenurilor în lista bunurilor pasibile de privatizare și expunerea lor la licitație publică cu strigare”Specialistul pentru reglementarea regimului funciarMînascurta Dmitri, specialist

tel. (0237) 2-22-90

e-mail:

minascurtadmitri@gmail.com

Proiect de decizie „Cu privire la modificarea planului cadastral”Specialistul pentru reglementarea regimului funciarMînascurta Dmitri, specialist

tel. (0237) 2-22-90

e-mail:

minascurtadmitri@gmail.com

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea materialelor de  delimitare a terenurilor proprietate publică a UAT mun. Strășeni ”Specialistul pentru reglementarea regimului funciarMînascurta Dmitri, specialist

tel. (0237) 2-22-90

e-mail:

minascurtadmitri@gmail.com