DECIZIE nr. 5/09.1 ...

DECIZIE nr. 5/09.1 din 10 iulie 2018 Cu privire la includerea bunului imobil în lista bunurilor pasibile de privatizare şi expunerea la licitaţie publică cu strigare

85
DISTRIBUIȚI

În scopul reglementării optime a regimului terenurilor UAT şi în temeiul Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pământului nr.1308-XIII din 17 iulie 1997, Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului privind  licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10 februarie 2009, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:

 

  1. Se include în lista bunurilor pasibile de privatizare bunul imobil indicat în punctul 2 al prezentei decizii.
  2. Se expune la privatizare prin vînzare la licitaţie publică cu strigare bunul imobil compus din terenul nr. cadastral 8001114381 cu suprafața de 0,2105 ha, modul de folosinţă „pentru construcții” și construcția (fosta baie) nr. cadastral 8001114381.01 cu suprafața de 775,0 m. pătrați, amplasate pe str. Doina 33, preţ iniţial în mărime de 1 382 900 lei.
  3. Se pune în seama comisiei de licitaţie organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
  4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului.

 

Preşedinte al şedinţei                                                                       Sergiu Nicula

Secrear al Consiliului                                                                       Svetlana Radu