EXTINDEREA SISTEMULUI DE APEDUCT ÎN SATUL FĂGURENI

EXTINDEREA SISTEMULUI DE APEDUCT ÎN SATUL FĂGURENI

174
DISTRIBUIȚI

În perioada 2014-2015, satul Făgureni a fost aprovizionat cu apă potabilă în cadrul unui proiect finanțat din sursele Fondului Ecologic Național, Bugetul local și contribuția cetățenilor(valoarea totală-circa 7,2 mln. lei).
La moment se execută lucrările de extindere a sistemului de apeduct pe o lungime de circa 1000 m, în urma cărora toți locuitorii satului Făgureni vor fi aprovizionați cu apă potabilă.
De menționat că, satul Făgureni se află în gestiunea Primăriei orașului Strășeni.