ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL STRĂŞENI – OBIECTIV PRIMORDIAL

ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL STRĂŞENI – OBIECTIV PRIMORDIAL

66
DISTRIBUIȚI

În scopul implementării proiectului de construcţie a aducţiunii Chişinău –Străşeni – Călăraşi, a staţiei de epurare, precum şi extinderea sistemului intern de canalizare, managerul proiectului finanţat de banca germană KfW, “Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, Diana Hedrich, a efectuat o vizită de lucru în municipiul Străşeni.
În cadrul şedinţei s-a discutat despre etapele implementării proiectului, problemele existente, dar şi soluţionarea acestora.
Menţionăm că, proiectul “Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, se estimează la 320 mln euro. La moment, este alocată suma de 16,5 mln euro, dintre care 15 mln euro sunt destinate pentru construcţia magistralei (Chişinău – Străşeni – Călăraşi), iar 1,5 mln euro, pentru extinderea sistemului intern de canalizare în oraşul Străşeni şi a sistemului de apeduct în oraşul Călăraşi.