ÎN ATENŢIA INTREPRINZĂTORILOR DIN DOMENIUL AGRICOL!

ÎN ATENŢIA INTREPRINZĂTORILOR DIN DOMENIUL AGRICOL!

47
DISTRIBUIȚI

În scopul realizării Legii nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în M.O. al R.M., 2018, nr. 68-76, art. 147,se prevede întocmirea de către beneficiarii de lucrări din agricultură a Registrului de evidenţă a zilierilor.

Acest Registru se eliberează contra cost de către Inspecţia teritorială de muncă.Registrul de evidenţă a zilierilor poate fi procurat la prețul de26 lei 40 bani.

Vă informăm, că Registrul de evidenţă a zilierilor poate fi achiziționat în urma efectuării transferului mijloacelor financiare prin instituțiile bancare.

Virând suma respectivă, în baza dovezii de achitare, Registrele de evidenţă a zilierilor vor fi eliberate de către Inspecția teritorială de muncă în raza căreia se află unitatea economică, conform listei de mai jos.

Rechizitele bancare privind transferul mijloacelor financiare pentru procurarea Registrului de evidenţă a zilierilor:

MF – TR Chisinau – bugetul de stat  

Inspectoratul de Stat al Muncii

Cod fiscal:  1006601000369

Cont:           33114001

IBAN:         MD29TRPAAA142310A15310AC

Banca:Ministerul Finanțelor, trezoreria de stat      TREZMD2X

 

Inspecția Teritorială de Muncă Călărași

Mun. Strășeni, str. M. Eminescu 56, of. 11

Tel: 0 237 2 30 15

Mob: 0 695 01 865

E-mail: itmcalarasst@im.gov.md