Legislația privind transparența decizională și accesul la informații

Legislația privind transparența decizională și accesul la informații

102
DISTRIBUIȚI

LEGE Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

http://lex.justice.md/md/330050/

07/07/2015

 

LEGE Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

http://lex.justice.md/md/311759/

07/07/2015

 

LEGE Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8

07/07/2015

 

LEGE Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional

http://lex.justice.md/md/329849/

07/07/2015