MISIUNEA BĂNCII KFW(GERMANIA) ÎN REPUBLICA MOLDOVA

MISIUNEA BĂNCII KFW(GERMANIA) ÎN REPUBLICA MOLDOVA

40
DISTRIBUIȚI

În scopul implementării Proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, ce prevede construcţia apeductului Chişinău-Străşeni-Călăraşi, dar şi extinderea sistemului intern de aducţiunie şi canalizare, misiunea băncii KfW(Germania), efectuează o vizită în Republica Moldova.
În cadrul întrunirii din incinta primăriei municipiului Străşeni, s-a discutat despre necesitatea consolidării capacităţilor operatorilor de apă şi au fost vizitate punctele de racolare a apeductului magistral la reţelele de apă din localitate.
Menţionăm că, la prima etapă a acestui proiect, Guvernul German a alocat 16,5 mln Euro, iar conform evaluării, în următorii ani urmează să se efectueze lucrări în valoare totală de 56 mln. Euro, pentru Străşeni şi Călăraşi.