OFICIAL – STRĂȘENI, STATUT DE MUNICIPIU

OFICIAL – STRĂȘENI, STATUT DE MUNICIPIU

127
DISTRIBUIȚI

Începând cu 13 aprilie orașul Strășeni, oficial, de rând cu alte 12 localități, are un statut special – de MUNICIPIU – localitate de tip orășenesc, care joacă un rol deosebit în viața economică, social-culturală, administrativă a țării, ce posedă o bună bază industrială și comercială.
Statutul de MUNICIPIU ORASULUI STRĂȘENI i s-a conferit la 3 noiembrie 2016, intrând în vigoare la 13 aprilie, 2017.
Menționăm că, în scopul dezvoltării economice a localității au fost create două parcuri industriale, subzonele nr.4 a ZEL, care numără în prezent 13 rezidenți cu investiții atrase în valoare de peste 2 milioane euro și subzona nr.5, unde activează Compania ”La Triveneta Cavi Development” – Fabrica de cablaje, în care au fost investite 24 milioane euro.
Obiectivul principal al Primăriei Municipiului Strășeni este dezvoltarea economică a localității, crearea locurilor de muncă, oportunitate pentru cei plecaţi peste hotare, de a reveni la baştină.
Primăria, nemijlocit se implică în recrutarea forţei de muncă, în acest scop, comunicăm doritorilor de a se angaja în câmpul muncii, să se adreseze la primăria municipiului Străşeni (biroul 6).
Permanent sunt atrase resurse pentru reabilitarea infrastructurii în partea industrială a orașului – recent 20000 dolari din partea Guvernului Elvețian.
Totodată, a fost elaborat proiectul tehnic pentru construcția estacadei peste râul Bâc spre Parcurile industriale, cu suportul nemijlocit al ZEL Bălți și contribuția financiară din Bugetul local.
Pentru anul 2017 sunt planificate în Bugetul de Stat 20 milioane lei pentru dotarea cu echipament și mobilier al Colegiului de inginerie, pentru instruirea specializată și direcționată a muncitorilor calificați, maiștrilor și managerilor funcționali și operaționali.
Este meritul Dumneavoastră, a tuturor celor care se implică, necondiționat – locuitorii oraşului, investitorii, administratorii parcurilor industriale, Zonei Economice Libere, proiectului MiDL, pentru dezvoltarea și prosperarea localității noastre.