PROGRAMUL “COMUNITATEA MEA”, PENTRU O ADMINISTRARE EFICIENTĂ, RESPONSABILĂ FAŢĂ DE CETĂŢENI

PROGRAMUL “COMUNITATEA MEA”, PENTRU O ADMINISTRARE EFICIENTĂ, RESPONSABILĂ FAŢĂ DE CETĂŢENI

55
DISTRIBUIȚI

La 12 noiembrie, curent, reprezentanţi ai programului „Comunitatea mea”, au efectuat o analiză a capacităţilor organizaţionale şi funcţionale din cadrul primăriei municipiului Străşeni, intervievând astfel toţi specialiştii pentru a afla despre problemele cu care se confruntă, lacunele din cadrul administraţiei publice locale şi ulterior, identificarea soluţiilor de rezolvare a acestora.
Menţionăm că, proiectul “Comunitatea mea”, include patru componente:
1. Investițiile capitale pentru îmbunătățirea serviciilor locale;
2. Politici naționale în domeniul descentralizării APL;
3. Participarea populației în luarea deciziilor la nivelul APL;
4. Consolidarea capacităților APL.
Programul, ce valorează peste 20 mln. dolari, este o activitate de cinci ani de susţinere a autorităţilor locale.
Primăria Municipiului Străşeni, mulţumeşte reprezentanţilor USAID, care prin intermediul proiectelor aduc o sursă de motivare şi optimism, progrese în sfera serviciilor publice în oraşul Străşeni, dar şi în intreaga ţară.