RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA Î.M.”GOSPODĂRIA COMUNALĂ STRĂŞENI”, PENTRU ANUL...

RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA Î.M.”GOSPODĂRIA COMUNALĂ STRĂŞENI”, PENTRU ANUL 2017

59
DISTRIBUIȚI

gospodarie comunala

dec.nr. 3.03 din 23.03.2018 darea de seamă a ÎM GCL