REABLITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL STRĂŞENI – OBIECTIV PRIMORDIAL

REABLITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL STRĂŞENI – OBIECTIV PRIMORDIAL

199
DISTRIBUIȚI

Construcția aducțiunii Chișinău-Strășeni-Călărași și dezvoltarea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate este considerată ca prioritate deosebită în ”Programul național pentru alimentare cu apă și sanitație” și, mai mult ca atât, respectă termenii agreați prin Memorandumul de înțelegere, încheiat între autoritățile locale din Chișinău, Strășeni și Călărași.
Astfel, la 1 februarie, curent, în cadrul unei ședințe de lucru, la care a participat Michael Pucher, inginer superior în Dezvoltare regională și urbană, KfW, Frankfurt, Sergiu Guțu, reprezentantul KfW la Chișinau, unde au fost stabilite acțiunile ulterioare în implementarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” cu includerea compartimentului de construcție a stației de epurare în municipiul Strășeni şi posibilitățile de finanțare pentru această prioritate.
De menționat că, la moment, Guvernul German a alocat la prima etapă suma de 16,5 milioane Euro pentru construcția aducțiunii Chișinău-Strășeni-Călărași, cu extinderea sistemului de canalizare în municipiul Strășeni (apeduct – pentru Călărași).