REZULTATELE LICITAŢIEI DIN 30 IUNIE, 2017

REZULTATELE LICITAŢIEI DIN 30 IUNIE, 2017

107
DISTRIBUIȚI

COMUNICAT INFORMATIV

Pe data de 30 iunie 2017, Primăria mun. Străşeni a desfăşurat:

  1. Licitaţia cu strigare pentru:
  2. a) dreptul de vînzare – cumpărare a bunurilor imobile proprietate publică a UAT mun. Străşeni:

lot nr. 2 – teren nr. cadastral 8001108322 cu suprafaţa de 0,0161 ha, amplasat pe str. Nicolae Sulac, modul de folosinţă „pentru construcţii”, preţ iniţial 40 000 lei, prețul de vînzare – 200 000 lei.

lot nr. 3 – teren nr. cadastral 8001113346 cu suprafaţa de 0,0086 ha, amplasat pe în intravilan, modul de folosinţă „pentru construcţii”, preţ iniţial 50 000 lei, prețul de vînzare – 55 000 lei.

  1. b) dreptul de arendă a bunurilor imobile proprietate publică a UAT mun. Străşeni:

lot nr. 1 – teren nr. cadastral 8001207172 cu suprafaţa de 5,3354 ha, amplasat în extravilan, modul de folosinţă „agricol”, preţ iniţial de arendă 3500 lei/anual, termenul de arendă 20 ani, plata de arendă – 3850 lei/anual.

  1. c) dreptul de locațiune a bunurilor imobile proprietate publică a UAT mun. Străşeni:

lot nr. 2 – încăperi subsol cu suprafața de 37,3 m.p. din incinta Școlii de Arte mun. Strășeni, nr. cadastral 8001112317.01, amplasate pe str. Mihai Eminescu, 37, pentru desfășurarea activității organelor mijloacelor de informare în masă, preţ iniţial de locațiune 1137,21 lei/lună, termenul de locațiune 1 ani,plata de locațiune – 1705,82 lei/lună.

lot nr. 3 – spațiu din incinta cantinei cu suprafața de 5,5 m.p. pentru comercializarea produselor de patiserie (chifle, plăcinte) din incinta LT ”Mihai Eminescu”, nr. cadastral 8001120353.01, amplasat pe str. Mihai Eminescu, 187, preţ iniţial de locațiune 200 lei/lună, termenul de locațiune 1 ani, plata de locațiune – 3000 lei/lună.