Se convoacă şedinţa de constituire a Consiliul orăşenesc Străşeni

Se convoacă şedinţa de constituire a Consiliul orăşenesc Străşeni

77
DISTRIBUIȚI

În conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) lit.a) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Vă comunicăm că, prin hotărîrea nr. 7.1 din 01 iulie 2015 a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale orăşeneşti Străşeni, nr. 1, se convoacă şedinţa de constituire a  Consiliul orăşenesc Străşeni pe data de  14 iulie 2015, cu începere de la ora 09.00, în incinta Şcolii de Arte (sala de festivităţi, etajul II).

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (31) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, spre dezbatere se propun pe ordinea de zi, următoarele chestiuni:

1. Aducerea la cunoştinţă a hotărîrilor Judecătoriei Străşeni privind atribuirea mandatului de primar, mandatelor de consilier orăşenesc şi înmînarea legitimaţiilor aleşilor locali de către reprezentanţii instanţei judecătoreşti şi consiliului electoral de circumscripţie.

2. Iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor.

3. Iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.