ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI ORĂŞENESC

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI ORĂŞENESC

119
DISTRIBUIȚI

 

Astăzi, 17 august, a avut loc şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc.Cu participarea a 19 de consilieri din numărul total de 27. La şedinţă au fost dezbătute şi aprobate 41 de chestiuni, care au fost avizate în cadrul comisiilor consultative de specialitate şi  aprobate la şedinţa Consiliului.  Printre cele mai importante chestiuni au fost dare de seamă despre activitatea Înteprinderii Municipale”Biroul de proiectări Străşeni” pentru anii 2012-2015, despre acordul de parteneriat cu APL de nivelul II, chestiunea cu privire la modificarea bugetului local dar şi despre programul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestru IV, 2016.

Şedinţa a decurs operativ, consilieri prezenţii în sală fiind foarte activi, intrebările şi cuvântările lor fiind pe măsura aşteptărilor.

Următoarea şedinţă ordinară a consiliului este programată pentru luna decembrie.