SISTEMUL DE SALARIZARE DIN SECTORUL BUGETAR TREBUIE SĂ FIE UNUL MOTIVANT ȘI...

SISTEMUL DE SALARIZARE DIN SECTORUL BUGETAR TREBUIE SĂ FIE UNUL MOTIVANT ȘI OBIECTIV

67
DISTRIBUIȚI

Lipsa unui sistem motivant și obiectiv de remunerare din sectorul bugetar repezintă una din cauzele principale ale neatractivităţii funcţiilor şi refluxului exagerat de cadre din sectorul bugetar, în special, din administrația publică locală, învățământ, cultură și sport.
În scopul examinării noului proiect de Lege privind sistemul unitar de salarizare, a fost întrunit în ședință Consiliul de Administrare al CALM, la care au participat reprezentanți ai APL, ai Cancelariei de Stat, experți ai CALM-ului.
S-a constatat că, noul sistem de salarizare conține elemente novatorii și importante în vederea avansării. Totodată, datorită neglijării propunerilor CALM la etapa elaborării conceptului, lipsa unui dialog instituționalizat între toți actorii, precum și neimplicării totale a reprezentanților APL în grupul de lucru pentru elaborarea noii legi, se constată lacune și probleme de ordin conceptual, care pot diminua efectele positive ale legii, conduc la apariția unor contradicții cu normele constituționale:
Proiectul nu este corelat cu cadrul legal fundamental din cadrul APL, cu normele constituționale și internaționale ale autonomiei locale, neglijează principiul fundamental al dreptului, recunoscut prin mai multe Decizii ale Curții Constituționale – interzicerea de a anula drepturile și avantajele dobândite anterior. La elaborarea acestui proiect nu s-a ținut cont de faptul că autoritățile locale nu sunt în relații de subordonare în raport cu autoritățile centrale, bugetele locale sunt separate de cel central, iar APL beneficiază de autonomie locală;
Proiectul conține elemente de discriminare neîntemeiată, contrară principiilor de funcționare a APL, între persoanele cu funcții de demnitate publică și funcționarii publici, din cadrul administrației publice locale și centrale.
Avizul CALM-lui la proiectul de Lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar cuprinde propuneri privind perfecționarea și corelarea acestuia cu cadrul legal din domeniu, pentru ca acesta să fie unul atractiv, cu asigurarea prezenței mai multor generații, pentru schimbul de experiență, ce nu poate fi căpătat nici în cele mai prestigioase universităţii din lume . E nevoie de prezenţa generaţiei tinere, cei care vin cu ideii noi, un alt spirit de iniţiativă, de creativitate, totodată, generaţia medie, care gestionează lucrurile în cadrul instituţiei, dar şi generaţia în etate, ce are în spate o vastă experienţă şi îi ajută pe alţii să nu repete greşelile trecutului.