Specialist pentru protecţia drepturilor copilului

Specialist pentru protecţia drepturilor copilului

222
DISTRIBUIȚI

Primăria or.Străşeni

anunţă pe data de 24 august 2015 concurs pentru ocuparea funcţiei  de specialist pentru  protecţia drepturilor copilului

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare în domeniul pedagogiei sau psihologiei, preferabil cu vechime de activitate în domeniul educaţiei, posedă limba de stat sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de specialist pentru  protecţia drepturilor copilului prezintă la Primăria or. Străşeni următoarele acte:

  • formularul de participare la concurs;
  • copia buletinului de identitate,
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • certificatul medical.

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele vor fi depuse pînă pe data de  19 august 2015, la Primăria or. Străşeni, str. M. Eminescu, 32, biroul 2.

 

Telefon de contact: (237) 2 29 47

Persoana responsabilă: Radu Svetlana