STIMAŢI STRĂŞENENI!

STIMAŢI STRĂŞENENI!

52
DISTRIBUIȚI

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că pe teritoriul municipiului Strășeni va fi implementat Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară, scopul general al căruia este înregistrarea bunurilor imobile proprietate privată şi evaluarea proprietăţii imobiliare, derulat în perioada 2020 – 2021, în baza Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare.

Având obiectivul de finalizare a cadastrului bunurilor imobile pe întreg teritoriul mun. Strășeni, inclusiv și sat. Făgureni, vor fi cartografiate 100% din terenuri şi înregistrate drepturile de proprietate asupra lor.   

         Menționând cele expuse, solicităm ca toți deținătorii de terenuri (art. 12 – cote de teren echivalent, art. 11 – grădini și loturi de pe lîngă casă din sat. Făgureni) sau moștenitorii acestora să se prezinte cu documentele necesare (buletinul de identitate, certificat de deces, titluri, certificate de moștenitor, etc.) la Primăria mun. Strășeni, pentru a fi incluși în lista titularilor de drepturi cărora li sa atribuit terenuri în proprietate și pentru a primi gratis Titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren.

         Proiectul menționat, include și corectarea greșelilor comise la eliberarea Titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren. Cetățenii care dețin în proprietate terenuri în extravilan, pot să se apropie la Primăria mun. Strășeni pentru a verifica corectitudinea eliberării documentelor de proprietate.  

         Programul de primire a cetățenilor este în zilele de luni pînă vineri, între orele 800 – 1200, începând cu data de 01 septembrie 2020 pînă la data de 30 octombrie 2020. Detalii la telefonul 0237-2-22-90.