STIMAŢI STRĂŞENENI! VĂ PROPUNEM SPRE CONSULTARE MODIFICAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI...

STIMAŢI STRĂŞENENI! VĂ PROPUNEM SPRE CONSULTARE MODIFICAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI STRĂŞENI

71
DISTRIBUIȚI

Vă propunem spre consultare modificarea Planului Urbanistic General al municipiului Strășeni, cu propunerea amplasării a unui complex format din trei blocuri locative ‐ cu regim de inaltime D+P+7E, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt.

Vă reamintim că, PUG a fost apobat prin Decizia Consiliului local nr. 9/01 din 25.11.2015.
Conform art.33 al Legii 835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, în scopul adaptării documentației existente la noile condiții economice, sociale și tehnice la propunerea autorității publice, planurile urbanistice pot fi modificate fără a schimba concepția lor generală.
În baza Deciziei Consiliului municipal nr. 6/22 din 03.04.2021 s-a decis inițierea modificării Planului Urbanistic general și a Regulamentului local de urbanism.
În scopul modificărilor prevederilor PUG s-a inițiat elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru terenurile cu nr. cadastrale 8001110513, 8001110165, 8001110239 din mun. Străşeni str.Ștefan cel Mare nr. 69,71,73.

Solutii urbanistice propuse
Prezenta documentaţie propune construirea unui complex format din trei blocuri locative ‐ cu regim de inaltime D+P+7E, pe terenul obiect al P.U.Z. (proprietatea solicitantului S.R.L. „Basconslux”), cu parcare subterana si spatii comerciale la parter, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt.
Blocurile se vor amplasa pe aliniamentul str.Stefan cel Mare pe perimetrul terenului cu retragere de la hotarele laterale cu 4 m (pentru a avea posibilitatea de largire a strazilor secundare) si de la hotarul posterior cu 11m.
Terenul obiect al P.U.Z. este separat de parcelele laterale vecine prin 2 strazi secundare str.Gavriil Muzicescu si un drum de capat pe cealalta limita.
Accesele catre complexul propus se efectueaza direct din str.Stefan cel Mare si prin intermediul strazilor secundare existente, partea carosabila a carora se prevede de a fi largita pana la 4,5 m si au fost preconizate accese pietonale cu latimea de 1,5 m, cu amenajari respective pentru asigurarea circulatiei persoanelor cu necesitati speciale.
Pentru transportul specializat si de deservire a complexului locativ este preconizat un acces la limita posterioara a terenului, tot aici se va amplasa terenul pentru scopuri gospodăreşti (platforma pentru colectarea deseurilor, se vor utiliza containere de tip inchis), vor fi amenajate cateva locuri de parcare de zi pentru vizitatorii complexului si spatii amenajate pentru recreere.
Amplasarea blocurilor locative a fost efectuata conform normativelor in domeniu, cu respectarea standardelor naţionale şi normelor sanitare, ecologice, antiincendiare.
In interiorul curtii complexului este prevazuta o zona de uz comun in care se vor amplasa spatii inverzite, terenuri pentru odihna si terenuri pentru jocurile copiilor, etc.

MEMORIU GENERAL_ PUZ Straseni-compressed

Decizia mod PUG 6-22 din 03.08.2021