Nume Prenume PatrimoniuElena Pereu Constantin
AdresăOr. Strășeni, str. Petru Zadnipru 11
Telefon

GSM: +373 78 99 00 55 ,

Fix:    373-23729170

E-mailepereu@yahoo.com
NaţionalitateRomână cu domiciliu în Rep. Moldova
Data naşterii12 noiembrie 1984

EXPERIENŢĂ

PROFESIONALĂ

Perioada:

Decembrie 2017-Prezent

Numele şi adresa angajatorului:

Primăria municipiului Strășeni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Viceprimar al municipiului Strășeni

Perioada:

Septembrie 2016- Decembrie 2017

Numele şi adresa angajatorului:

IP Liceul Teoretic „M.Eminescu„or. Strășeni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Profesor de limba engleză, grad didactic I

Perioada:

Martie 2014- Noiembrie 2017

Numele și adresa angajatorului:

IP Liceul Teoretic „M.Eminescu„ or.Strășeni

Tipul activității sau sectorul de activitate:

Președinte al Organizației Sindical Primare

Perioada:

Septembrie 2014- Noiembrie 2017

Numele şi adresa angajatorului:

IP Liceul Teoretic „M.Eminescu„ or.Strășeni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Diriginte a clasei a V-a — VIII-a „B„

Perioada:

Iunie 2015, Iunie 2016

Numele si adresa angajatorului:

Comisia Naționala de Examene

Tipul activității sau sectorul de activitate:

Profesor-evaluator al Comisiei Republicane de Evaluare a lucrărilor de la Examenul de bacalaureat la disciplina limba engleză

Perioada:

Februarie 2015, Februarie 2016

Numele și adresa angajatorului:

Direcția Învățământ Strășeni

Tipul activității sau sectorul de activitate:

Profesor-evaluator al Comisiei de Evaluare a lucrărilor de Olimpiadă la nivel raional la disciplina limba engleză

Perioada:

Mai 2013- Mai 2015

Numele și adresa angajatorului:

American Councils Moldova și Access Microscholarship Program

Tipul activității sau sectorul de activitate:

Profesor de limba engleza în programul ACCESS

Perioada:

Septembrie 2010- Mai 2013

Numele şi adresa angajatorului:

IP Liceul Teoretic „M.Eminescu„ or.Strășeni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Diriginte a clasei a X-a — XII-a „B„

Perioada:

August 2012- Martie 2014

Numele și adresa angajatorului:

IP Liceul Teoretic „M.Eminescu„ or.Strășeni

Tipul activității sau sectorul de activitate:

Vicepreședinte al Organizației Sindical Primare

Perioada:

Februarie 2012, Februarie 2013

Numele și adresa angajatorului:

Direcția Învățământ Strășeni

Tipul activității sau sectorul de activitate:

Profesor-evaluator al Comisiei de Evaluare a lucrărilor de Olimpiadă la nivel raional la disciplina limba engleză

Perioada:

Ianuarie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Numele și adresa angajatorului:

IP Liceul Teoretic „M.Eminescu„ or.Strășeni

Tipul activității sau sectorul de activitate:

Membru al Comisiei de Elaborare și Evaluare a lucrărilor de Olimpiadă școlară la disciplina limba engleză

Perioada:

Septembrie 2011- Septembrie 2015

Numele şi adresa angajatorului:

IP Liceul Teoretic „M.Eminescu„ or.Strășeni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Profesor de limba engleză, grad didactic II

Perioada:

August 2007 – August 2011

Numele şi adresa angajatorului:

IP Liceul Teoretic „M.Eminescu„ or.Strășeni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Profesor de limba engleză

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioda:

2003-2007

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Universitatea de Stat „Ion Creangă„ or.Chișinău

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale:

Facultatea: Pedagogia

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ:

Studii superioare în Specialitatea Pedagogia Învățământului Primar și Limba Engleză

 

Perioada:

Noiembrie 2017

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Condițiile privind planificarea și realizarea revitalizării în zonele urbane, Ministerul de Dezvoltare Economică al Rep.Polonia

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Cursuri de formare continuă la specialitatea limba și literatura engleză, Institutul Științei și Educație

Perioada:

Septembrie 2015

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Aplicații ale Smart Notebook, Institutul Științei și Educație

Perioada:

Iulie 2015

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

i-Engage International Teacher Conference, Consiliul American Moldova

Perioada:

Aprilie 2015

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Planting Seeds of Confidence in EFLClassroom, Increasing Classroom Interactions, Game-based Instruction and Classroom Motivation, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Rep.Moldova

Perioada:

Decembrie 2014

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Keeping EFLT Fit, Consiliul American Moldova

Perioada:

Mai 2014

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Acordarea Primului Ajutor conform cerințelor Centrului European pentru Instruire în Primul Ajutor, Crucia Roșie din Moldova

Perioada:

Martie 2014

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Hour workshops on the following topics:

a)      Talking Classes On-line.

b)      Encouraging English Learning through the WWW.

c)      Sccessful On-line Activities and Projects.

d)     Using Rubrics to Assess Presentations.

Consiliul American Moldova

Perioada:

Decembrie 2013

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Shering Best Practices in Access, Consiliul American Moldova

Perioada:

Noiembrie 2013

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Professional training , Ambasada Statelor Unite ale Americii din Rep.Moldova

Perioada:

Iunie 2013

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

TeachingChildren with Special Education Needs: Methodology and Practice, Consiliul American Moldova

1995-2003

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Liceul Teoretic „Ion Vatamanu„ or. Strășeni

Perioda:

1991-2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:

Școala Medie de cultură generală Nr.3, or. Strășeni

Limba maternăLimba română.
Limbi străine cunoscute

Limba engleză și Limba rusă

Perioda:

Octombrie 2016

– Diploma de Gradul I a Festivalului Creatiei Artistice,

– Diploma de Merit , Centrul Teritorial Chișinău a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Perioada:

Aprilie 2015

– Caravana de Paști, Gimnaziul de tip-Internat Strășeni

Perioada:

Septembrie 2014

– Voluntariat în Centrul de Protecție „Prometeu„

Or. Strășeni

Perioada:

Noiembrie 2014

– Global Youth Service Day, Gimnaziul de tip-Internat Strășeni

Aptitudini şi competenţe

Tehnice

Permis de conducere

Utilizarea calculatorului:

– O bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office Word, Power Point;

– O bună cunoaștere a Aplicației Internet Explorer;

– O bună cunoaștere a Aplicații ale Smart Notebook.

Categoria: B 

INFORMAŢII PERSONALEIon Scobici
 
 

  str. Grigore Ureche, 9, mun.Strășeni.

 +37369103185
ion.scobici@gmail.com
 
 

Sexul masculin | 08 noiembrie 1976

Naţionalitatea moldovean

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

–          05.11.2020- 2021 –Ofițer de Protecție în cadru Serviciului de Protecție și Pază

–          2012 – 04.11.2020 – jurist la SC„AMG-Agro Management Grup” SRL;

 

–          2010 – 2012 – șef adjunct al Serviciului Funciar al  SC„AMG-Agro

 

      Management Grup” SRL ;

 

–          2007 – 2010 – Administrator ÎM  „Metalix Plus” SRL;

 

–          2003 – 2007 – Colaborator ai serviciului de securitate juridică în

 

       SC„AMG-Agro Management Grup” SRL;

 

–          1998 – 2003 – Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

 

       Inspector Superior, Șef al Biroului Poliției Criminale CPR Strășeni;

 

 

 

–          1983 – 1993 – Școala Medie Nr.1 din or. Strășeni;

 

–          1993-1998 – Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”  mun.Chișinău;

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

–          1983 – 1993 – Școala Medie Nr.1 din or. Strășeni;

 

–          1993-1998 – Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”  mun.Chișinău;

 

 

 

–          Licențiat în drept;

Limba(i) maternă(e)Limba romînă
  
Alte limbi străine cunoscuteΙNΤELEGEREVORBIRESCRIERE
AscultareCitireParticipare la conversaţieDiscurs oral 
RusăC2C2C2C2C2
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
FrancezăA1A1A1A1A1
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  –  B1/B2: Utilizator independent  –  C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare▪  Abilitatea de comunicare, flexibilitate, capacitate de a lua decizii, capacitate de asimilare de noi informaţii. Competenţe de comunicare dobândite prin trai în străinătate.
Competenţe organizaţionale/managerialeCapacitatea de a lucra bine in echipă, capacitatea de analiză, spirit de evaluare si îmbunătăţire, monitorizarea lucrului  în echipe (controlul calităţii)
Competenţe dobândite la locul de muncă

Experienţă în organizarea, conducerea si dezvoltarea serviciului  în domeniul public şi privat.

Abilitate de comunicare si soluţionarea problemelor cetăţenilor

Competenţe digitaleAUTOEVALUARE
Procesarea informaţieiComunicareCreare de conţinutSecuritateRezolvarea de probleme
 Utilizator experimentatUtilizator experimentatUtilizator experimentatUtilizator experimentatUtilizator experimentat
Permis de conducere

Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu:

A,B,C D, E

Font Resize
Contrast