Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

PROIECTE DE DECIZII SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

vinzarea teren eferent_1 modificarea deciziei 2-07 din 27.02.2024 constituirea servitute i examinarea cererii abrogarea_decizie_7-16 din 20.10.202 2 stabilirea domeniului_3_2024 vinzarea teren eferent_2 vinzarea teren eferent_3

CU PRIVIRE LA REORGANIZAREA PRIN TRANSFORMARE A ÎM ”APĂ CANAL STRĂȘENI” ÎN SOCIETATE PE...

DECIZIE MODIFICATĂ STATUT SA APĂ CANAL STRĂȘENI

APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE COMUNALE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE

APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE COMUNALE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE

PROIECTE DE DECIZIE SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

instituirea dreptului de superficie_cooperativele de garaje exproprierea muzeu_ expunerea la licitatie_surplus examinarea cererii ce t. schimb de terenuri _ abrogarea_decizie_1-21 din 17.02.2023 preavizarea contract de arenda_SRL Micul-Andries preavizarea contract de arenda_SRL...

PROIECTE DE DECIZIE SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

aprobarea documentatiei de corectare a erorilor_Masiva aprobarea Cadastrului funciar_2024 modificarea deciziei_1-13 din 17.02.2023 stingerea dreptului de posesie_ rezolutiunea contractulu i schimbarea modului de folosinta declararea de utilitate publica

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA INSTITUIREA COMISIEI ADMINISTRATIVE

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA INSTITUIREA COMISIEI ADMINISTRATIVE

PROIECT DE DECIZIE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI MUNICIPAL ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ

PROIECT DE DECIZIE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI MUNICIPAL ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ

PROIECTE DE DECIZII SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

modificarea planului cadastral_corectare_1 formarea comisiei de lucru_cercetarea prealabila declararea de utilitate publica aprobarea listei bunurilor imobile_10_2023 sublocatiunea incaperii_ transmiterea in proprietate lotul de pe linga casa _ stingerea dreptului de...

PROIECT – STABILIREA ȘI APROBAREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ȘI IMPOZITULUI PE BUNURI IMOBILIARE PENTRU...

STABILIREA ȘI APROBAREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ȘI IMPOZITULUI PE BUNURI IMOBILIARE PENTRU ANUL 2024

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI MUN. STRĂȘENI PENTRU ANUL 2024, ÎN...

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI MUN. STRĂȘENI PENTRU ANUL 2024, ÎN LECTURA A DOUA NOTĂ INFORMATIVĂ LA PROIECTUL DECIZIEI CU PRIVIRE LA...

CU PRIVIRE LA APROBAREA ȘI PUNEREA ÎN APLICARE A TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2024

CU-PRIVIRE-LA-APROBAREA-SI-PUNEREA-IN-APLICARE-A-TAXELOR-LOCALE-PENTRU-ANUL-2024_page-0001_page-0001