Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

PROIECTE DE DECIZII SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

scoaterea la licitatie_05_2024 stingerea dreptului de posesie_ expunerea la licitatie_surplus constituirea servitutei examinarea cererii cet.__ prelungirea termenului de arenda_SRL Razal Proiect modificarea deciziei_12-19 din 06.12.2023 schimbarea modului de folosinta_SRL Brico Craft stabilirea...

PROIECTE DE DECIZIE SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

3. Anexa Regulament SPOR 50% 3. Proiect decizie Regulament spor 50% modificarea planului cadastral_corectare_1 examinarea cererii___ și cet. _____ corectarea erorii_ examinarea cererii cet . actualizare_plan geometric_ abrogarea_decizie_3-05.1 din 22.03.202 4 trecerea...

PLANUL DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI GESTIONAREA RISCURILOR DE DEZASTRE ALE MUN. STRĂȘENI...

Planul de Adaptare la Schimbările Climatice și gestionarea riscurilor de dezastre ale municipiului Strășeni pentru anii 2024-2030

PROIECTE DE DECIZII SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

vinzarea teren eferent_1 modificarea deciziei 2-07 din 27.02.2024 constituirea servitute i examinarea cererii abrogarea_decizie_7-16 din 20.10.202 2 stabilirea domeniului_3_2024 vinzarea teren eferent_2 vinzarea teren eferent_3

CU PRIVIRE LA REORGANIZAREA PRIN TRANSFORMARE A ÎM ”APĂ CANAL STRĂȘENI” ÎN SOCIETATE PE...

DECIZIE MODIFICATĂ STATUT SA APĂ CANAL STRĂȘENI

APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE COMUNALE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE

APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE COMUNALE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE

PROIECTE DE DECIZIE SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

instituirea dreptului de superficie_cooperativele de garaje exproprierea muzeu_ expunerea la licitatie_surplus examinarea cererii ce t. schimb de terenuri _ abrogarea_decizie_1-21 din 17.02.2023 preavizarea contract de arenda_SRL Micul-Andries preavizarea contract de arenda_SRL...

PROIECTE DE DECIZIE SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

aprobarea documentatiei de corectare a erorilor_Masiva aprobarea Cadastrului funciar_2024 modificarea deciziei_1-13 din 17.02.2023 stingerea dreptului de posesie_ rezolutiunea contractulu i schimbarea modului de folosinta declararea de utilitate publica

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA INSTITUIREA COMISIEI ADMINISTRATIVE

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA INSTITUIREA COMISIEI ADMINISTRATIVE

PROIECT DE DECIZIE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI MUNICIPAL ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ

PROIECT DE DECIZIE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI MUNICIPAL ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ

PROIECTE DE DECIZII SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

modificarea planului cadastral_corectare_1 formarea comisiei de lucru_cercetarea prealabila declararea de utilitate publica aprobarea listei bunurilor imobile_10_2023 sublocatiunea incaperii_ transmiterea in proprietate lotul de pe linga casa _ stingerea dreptului de...