Obţinerea certificatelor

Obţinerea certificatelor

344
DISTRIBUIȚI

Biroul 15, tel. de contact: 0 (237) 2 32 58

 1. Adeverinţă privind componenţa familiei

 Documente necesare:

– buletinul solicitantului;

– actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (după caz);

– certificatul de căsătorie/divorţ (după caz).

 2. Certificat pentru înmormîntare

Documente necesare:

– certificatul de deces;

– prezenţa rudei de gradul 1;

– buletinul de identitate a rudei de gradul 1;

-bonul de plată ce confirmă suportarea cheltuielilor.

3. Adeverinţă de moştenitor

Documente necesare:

– buletinul de identitate;

– buletinele la toţi cei care au dreptul la moştenire;

– certificatul de deces.

4. Certificat privind lipsa datoriilor faţă de buget

(Costul certifcatului – 10 lei)

Documente necesare:

– buletinul de identitate.