Patrimoniul Public

Patrimoniul Public

Planul de Gestionare a patrimoniului public constată scopul, structura, cadrul, procesele şi rezultatele gestionării strategice a activelor din portofoliul de proprietăți al Primăriei orașului Strășeni.

Realizarea reușită a deciziilor şi proiectelor identificate în cadrul Planului, contribuie la efectuarea obiectivelor Primăriei atât în vederea sferei serviciilor publice cât şi a domeniului economic de dezvoltare. 

Planului de gestionare a patrimoniului public a UAT mun.Strășeni pentru anii 2023-2030 aprobat prin Decizia 7/02 din 12.09.2023.

Dinamica și ponderea veniturilor din Gestionarea Patrimoniului Public în total venituri proprii, mii lei

Expunerea grafică a informației privind dinamica și ponderea veniturilor APL înregistrate în perioada 2017 – 6 luni 2023 din gestiunea patrimoniului public la nivel local sunt prezentate în următoarea Figură:

Bazine acvatice proprietate publică ale mun. Strășeni