REGULAMENTUL PRIVIND RECEPŢIONAREA ŞI SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. STRĂŞENI

REGULAMENTUL PRIVIND RECEPŢIONAREA ŞI SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. STRĂŞENI

32
DISTRIBUIȚI

REGULAMENTUL PRIVINC RECEPTIONAREA SI SOLUTIONAREA PETITIILOR IN CADRUL PRIMARIEI MUN STRASENI