ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI EXTINDEREA SERVICIILOR DE APĂ ÎN ORAŞUL STRĂŞENI

ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI EXTINDEREA SERVICIILOR DE APĂ ÎN ORAŞUL STRĂŞENI

94
DISTRIBUIȚI

În scopul soluţionării uneia dintre cele mai importante probleme de infrastructură din oraşul Străşeni privind extinderea sistemului de alimentare cu apă  şi reabilitarea aducţiunii de apă Micăuţi-Străşeni, vineri, în cadrul Primăriei oraşului Străşeni, a  avut loc o şedinţă ce a cuprins reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, ai Agenţiei De Cooperare Internaţională a Germaniei (GIR) şi ADR Centru.

Aceştia au discutat despre contribuţia financiară din partea Autorităţii Publice Locale şi a cetăţenilor privind conectarea la sistemul de apă şi branşarea la sistemul de canalizare, acceptarea mecanismului de cooperare inter-municipală în prestarea serviciilor de către Programul Regional Sectorial de Alimentare cu Apă, precum şi implicarea pe larg a cetăţenilor în procesul de implementare, prin crearea comitetului local de cetăţeni.

Implementarea proiectului urmează la finele anului 2017, acesta valorând în primă fază circa 1 912 320 euro.