Consilieri

Consilieri

Nr.

d/o

Numele , prenumeleData naşterii

Apartenenţa 

politică

Studii

Locul de muncă,

funcţia

Adresa de domiciliuNumărul de contact 
1.Zagoreanu Serghei14.04.1982

 

PAS

superioare

SRL „Agrodor”

Succes

serviciu pază

Toma Ciorbă 9

ap.4

069874373 
2.Vitalie Graur 

 

     
3.Trohin Alexandru04.01.1989PDMstudent

Antreprenor

antrenor

Ion Creancă 5 A068899446 
 4.Lozovanu Ion10.11.1959PLDMsuperioareSRL Lozval Constr.Mihai Eminescu 131060015152 
5.        
 6.Cazacu Petru04.07.1969

BE ACUM

Platforma

DA/PAS

superioareCS StrăşeniTrandafirilior 3069824973 
 7.        
 8.Ţurcanu Ion06.08.1961independentmedii de specialitateŞef de sector ÎM „Gospodăria comunală”M.Eminescu 50/25078820872 
 9.Iovu Elizaveta05.07.1985

BE ACUM

Platforma

DA/PAS

postuniversitare

L.T

„Mihai Eminescu”

Ştefan cel Mare 145069036233 
 10.Vrînceanu Anton01.09.1988PDMsuperioareSRL „Ialoveni Gaz”, fil. Străşeni, inginer superiorM.Eminescu 149069626968 
 11.Jereghi Igor26.05.1989PUNsuperioareSRL „Constructiv Grup”Chişinăului 12, ap 50060208040 
 12.Botnaru Sergiu11.11.1977PLDMsuperioareSRL „Lozval Construct”P.Movilă 20068112293 
 13.Furdui Viorel31.08.1970independentsuperioareDirector CALMIakir 4079588547 
 14Bodrug Dumitru01.11.1976independentsuperioareSRL „Ialoveni Gaz”, fil. Străşeni, inginer superiorA.Russo 3069613339 
 15.Barbos Gheorghe24.09.1958PSRMsuperioareŞcoala de ArteM.Eminescu 52/25069541089 
 16.Chiriac Ludmila07.09.1983

BE ACUM

Platforma

DA/PAS

superioareŞef de sector ÎM „Gospodăria comunală”G.Ureche 34078820871 
 17.Tabacaru Valeriu03.04.1984PP „Şor”superioarePP „Şor”A.Russo 36069579639 
 18.Şaptefraţi Savin16.07.1951

BE ACUM

Platforma

DA/PAS

superioareCOOPALIMENTAŢIA StrăşeniM.Sadoveanu068428777 
 19.Croitor Vladimir23.06.1984PDMsuperioareSA „Drumuri Străşeni” Iachir 2069685247 
20.Bahmunteanu Vadim11.07.1975independentsuperioare

SRL „Inet Tehno”

Administrator reţea

Prieteniei 4079061239 
21.Cazac Eugen02.07.1986PLDMsuperioareBiroul executor judecătoresc „Cazac Eugen”P.Rareş 23069131227 
22.Postica Igor18.07.1981

BE ACUM

Platforma

DA/PAS

superioareSRL „Diagaras”Toma Ciorbă 37060944700 
23.Cupcea Mihail11.11.1959PSRMsuperioarepensionerŞtefan cel Mare 28/1069107327