Obiectivele de activitate ale primarului

Obiectivele de activitate ale primarului

Oraşul Străşeni – un oraş modern cu infrastructură dezvoltată, cu un sistem social calitativ şi echitabil, cu o economie bine calculată şi un mediu curat, magnet pentru turişti şi rădăcină vie pentru comunitatea locală.

1. Dezvoltarea şi consolidarea economiei durabile la nivel local, dezvoltarea serviciilor publice performante întru sporirea gradului de accesibilitate şi atractivitate prin îmbunătăţirea infrastructurii:

  • extinderea sistemului intern de canalizare şi construcţia staţiei de epurare;
  • modernizarea şi reabilitarea drumurilor locale;
  • iluminatul public;
  • crearea şi amenajarea locurilor de parcaj în oraş, terenurilor de agrement pentru copii,instalarea staţiilor de oprire a transportului public urban.

2. Crearea unui mediu ecologic prin modernizarea serviciului de salubrizare, extinderea spaţiilor verzi.

3. Eficientizarea consumului de energie prin conservarea resurselor termice şi electrice întru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate ale instituţiilor de învăţămînt, optimizarea cheltuielilor.

4. Îmbunătăţirea guvernării locale prin implementarea diferitor forme şi instrumente de comunicare cu cetăţenii, asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul APL, perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici.

5. Crearea mediului investiţional favorabil şi atragerea investiţiilor în scopul creării locurilor de muncă.

6. Sporirea imaginii APL, îmbunătăţirii dialogului cu membrii comunitari locali.

7. Dezvoltarea cooperării şi colaborării internaţionale , inclusiv încheierea acordurilor de înfrăţire, colaborare şi parteneriat între comunităţile din Republica Moldova şi cele de peste hotare.

8. Susţinerea şi promovarea sportului .

9. Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale prin organizarea activităţilor şi acţiunilor culturale.