Achiziţii publice

Achiziţii publice

Achiziţii publice

Achiziţii publice

RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

Raport anual 2021, executare contracte MTender

PLAN DE ACHIZIȚII PENTRU 2021, COMPLETAT

Plan 9 Achiziții Publice din 09.12.2021

PLAN DE ACHIZIŢII, 2021, COMPLECTAT/CORELAT/MODIFICAT

Plan 8 achiziții publice din 29.11.2021

PLAN DE ACHIZIŢII 2021

Plan 7 achiziții publice din 17.11.2021

PLAN DE ACHIZIŢII PUBLICE 2021 (MODIFICAT)

Plan Achiziții Publice modificat septembrie 2021

PLANUL DE ACHIZIŢIE PENTRU ANUL 2021

Plan achizitii publice 2021 - Anexa 4

RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR, SEMESTRU I, 2021

Raport sem. I, executare contracte

RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE

Raport sem. I, executare contracte MTender

REZULTATELE LICITAŢIEI DIN 18.05.2021

Rezultatele licitatiei din 18.05.2021

CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE PRIMĂRIA MUN. STRĂŞENI, PERIOADA IANUARIE-MAI 2021

https://drive.google.com/file/d/1twP33fBohniQmY1sLSp1owGqg7dGy0fZ/view

PLANUL DE ACHIZIŢII PENTRU ANUL 2021

Plan achizitii publice mai 2021

A N U N Ț privind organizarea licitației pentru achiziția lucrărilor de extindere a...

A N U N Ț privind organizarea licitației pentru achiziția lucrărilor de extindere a sistemului de canalizare în orașul Strășeni (sectoarele “Ipoteca” și “Stația Veterinară”) Primăria...