PREŢURI NOI LA CĂLĂTORIILE PE RUTELE URBANE ÎN MUNICIPIUL STRĂŞENI

PREŢURI NOI LA CĂLĂTORIILE PE RUTELE URBANE ÎN MUNICIPIUL STRĂŞENI

206
DISTRIBUIȚI

DECIZIE nr. 5/19 din 10 iulie 2018 Cu privire la majorarea taxei de călătorie a pasagerilor pe rutele urbane

Examinînd cererea SRL „Stati-Trans” privind majorarea taxei de călătorie pe rutele  urbane și în temeiul art.14 alin.(2) lit.q) al  Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:

  1. Se majorează și se stabilește, taxa de călătorie a pasagerilor pe rutele urbane în mărime de 3,0 lei, începînd cu 01 august 2018.
  2. Prezenta decizie se va aduce la cunoștință publică

 

Preşedinte al şedinţei                                                         Sergiu Nicula

 

Secretar al Consiliului                                                          Svetlana Radu