PROIECTE DE DECIZIE PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ

PROIECTE DE DECIZIE PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ

11
DISTRIBUIȚI

modificarea planului cadastral_vinzare surplus_SRL Metalix Plus

vinzarea surplus de teren_2n

vinzarea surplus de teren_1

stingerea dreptului de posesie_1

stabilirea domeniului_7_2022

scoaterea la licitatie_octombrie_2022

schimb de terenuri_1

schimb de terenuri_URECOOP

modificarea planului cadastral_vinzare surplus_2

transmiterea in locatiune_1

actualizare_octombrie_2022

cesiunea dreptului de locatiune_

modificarea planului cadastral_vinzare surplus_1

modificarea planului cadastral_corectare_Consiliul Raional

modificarea planului cadastral_corectare_2

modificarea planului cadastral_corectare_1

atribuirea lotului de teren construcția casei_3

atribuirea lotului de teren construcția casei_2

atribuirea lotului de teren construcția casei_1

anularea rezultatelor licitatiei cu strigare_Delmar

epuizarea fondului de rezerva