PROIECTE DE DECIZIE SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

PROIECTE DE DECIZIE SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

46
DISTRIBUIȚI

aprobarea documentatiei de corectare a erorilor_Masiva

aprobarea Cadastrului funciar_2024

modificarea deciziei_1-13 din 17.02.2023

stingerea dreptului de posesie_

rezolutiunea contractulu

i schimbarea modului de folosinta

declararea de utilitate publica