STABILIREA PLĂȚII PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

STABILIREA PLĂȚII PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

15
DISTRIBUIȚI

stabilirea plății pentru emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construire