Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

PROIECT – STABILIREA ȘI APROBAREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ȘI IMPOZITULUI PE BUNURI IMOBILIARE PENTRU...

STABILIREA ȘI APROBAREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ȘI IMPOZITULUI PE BUNURI IMOBILIARE PENTRU ANUL 2024

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI MUN. STRĂȘENI PENTRU ANUL 2024, ÎN...

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI MUN. STRĂȘENI PENTRU ANUL 2024, ÎN LECTURA A DOUA NOTĂ INFORMATIVĂ LA PROIECTUL DECIZIEI CU PRIVIRE LA...

CU PRIVIRE LA APROBAREA ȘI PUNEREA ÎN APLICARE A TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2024

CU-PRIVIRE-LA-APROBAREA-SI-PUNEREA-IN-APLICARE-A-TAXELOR-LOCALE-PENTRU-ANUL-2024_page-0001_page-0001

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA FORMAREA FRACȚIUNILOR, ALIANȚELOR, BLOCURILOR CONSILIULUI MUNICIPAL STRĂȘENI

DECIZIE CU PRIVIRE LA FORMAREA FRACȚIUNILOR, ALIANȚELOR, BLOCURILOR CONSILIULUI MUNICIPAL STRĂȘENI

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA FORMAREA COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI MUNICIPAL...

DECIZIE CU PRIVIRE LA FORMAREA COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI MUNICIPAL STRĂȘENI

ANUNȚ! ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR MUNICIPIULUI STRĂȘENI ȘI SATULUI FĂGURENI!

În perioada 13.11.2023 – 04.12.2023, se va desfășura consultarea publică a documentației cadastrale întocmite în cadrul Programului de înregistrare primară și evaluare funciară în...

PROIECTE DE DECIZII SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

modificarea planului cadastral_vinzare surplus_ stingerea dreptului de posesie_ stabilirea domeniului_9_2023

DECIZIE Cu privire la instituirea comisiei pentru soluționarea întâmpinării

Cu privire la instituirea comisiei pentru soluționarea întâmpinării

CU PRIVIRE LA APROBAREA TAXEI PENTRU INSTRUIRE ÎN ȘCOALA DE ARTE STRĂȘENI ”EUGEN DOGA”

CU PRIVIRE LA APROBAREA TAXEI PENTRU INSTRUIRE ÎN ȘCOALA DE ARTE STRĂȘENI ”EUGEN DOGA”

PROIECTE DE DECIZIE PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ

examinarea cererii_SRL Amicuta transmiterea in proprietate lotul de pe linga casa scoaterea la licitatie modificarea planului cadastral_corectare_4 modificarea planului cadastral_vinzare surplus_2 prelungirea termenului de locatiune modificarea planului cadastral_vinzare surplus_3 modificarea planului...

(PROIECT)STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A MUN. STRĂȘENI PENTRU PERIOADA 2019-2025, SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-SOCIO-ECONOMICA-A-MUNICIPIULUI-STRASENI 09.02-PENTRU-PERIOADA-2019-2025

CU PRIVIRE LA MODIFICAREA BUGETULUI ȘI ALOCAREA MIJLOACELOR FINANCIARE

CU PRIVIRE LA MODIFICAREA BUGETULUI ȘI ALOCAREA MIJLOACELOR FINANCIARE