Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

PLANUL DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI PUBLIC UAT STRĂȘENI (2023 – 2030)

PLANUL DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI PUBLIC UAT STRĂȘENI (2023-2030)

CU PRIVIRE LA APROBAREA TAXEI PENTRU INSTRUIRE ÎN ȘCOALA DE ARTE STRĂȘENI ”EUGEN DOGA”

CU PRIVIRE LA APROBAREA TAXEI PENTRU INSTRUIRE ÎN ȘCOALA DE ARTE STRĂȘENI ”EUGEN DOGA”

PROIECTE DE DECIZIE PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ

examinarea cererii_SRL Amicuta transmiterea in proprietate lotul de pe linga casa scoaterea la licitatie modificarea planului cadastral_corectare_4 modificarea planului cadastral_vinzare surplus_2 prelungirea termenului de locatiune modificarea planului cadastral_vinzare surplus_3 modificarea planului...

(PROIECT)STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A MUN. STRĂȘENI PENTRU PERIOADA 2019-2025, SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-SOCIO-ECONOMICA-A-MUNICIPIULUI-STRASENI 09.02-PENTRU-PERIOADA-2019-2025

CU PRIVIRE LA MODIFICAREA BUGETULUI ȘI ALOCAREA MIJLOACELOR FINANCIARE

CU PRIVIRE LA MODIFICAREA BUGETULUI ȘI ALOCAREA MIJLOACELOR FINANCIARE

DECIZIE CU PRIVIRE LA STABILIREA ȘI APROBAREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ȘI IMPOZITULUI PE BUNURILE...

STABILIREA ȘI APROBAREA COTELOR IMPOZITULUI FUNCIAR ȘI IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE PENTRU ANUL 2023

DECIZIE CU PRIVIRE LA APROBAREA TARIFULUI PENTRU PRESTAREA/FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ...

APROBAREA TARIFULUI PENTRU PRESTAREA FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIEMNTARE CU APA

DECIZIE CU PRIVIRE LA APROBAREA STATELOR PRIMĂRIEI MUN. STRĂȘENI

APROBAREA STATELOR PRIMĂRIEI MUN STRĂȘENI

DECIZIE CU PRIVIRE LA APROBAREA STATELOR SUPLIMENTARE ALE PRIMĂRIEI MUN. STRĂȘENI

APROBAREA STATELOR SUPLIMENTARE ALE PRIMĂRIEI MUN STRĂȘENI

DECIZIE CU PRIVIRE LA RAPORTAREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL ȘI DE CULTURĂ FINANȚATE DE...

RAPORTAREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL ȘI DE CULTURĂ FINANȚATE DE LA BUGETUL MUN STRĂȘENI

DECIZIE CU PRIVIRE LA APROBAREA SCHEMELOR DE SALARIZARE A PERSONALULUI PRIMĂRIEI MUN. STRĂȘENI ȘI...

APROBAREA SCHEMELOR DE SALARIZARE A PERSONALULUI PRIMĂRIEI MUN STRĂȘENI

DECIZIE CU PRIVIRE LA TĂIEREA ARBORILOR DIN SPAȚIILE VERZI PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT MUN....

TĂIEREA ARBORILOR DIN SPAȚIILE VERZI PROPRIETATE PUBLICA UAT MUN STRĂȘENI